Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Polsko - niemiecka współpraca międzynarodowa w latach 2010 - 2014

Katarzyna Magdalena Liżewska

Abstract

Celem pracy jest przybliżenie tematyki współpracy handlowej między Polską a Niemcami. Jest to bardzo ważna kwestia, gdyż głównym partnerem Polski w handlu są właśnie Niemcy. Współpraca między tymi krajami jest bardzo ważna, gdyż zysk jest dwustronny. Historia handlu zagranicznego sięga bardzo odległych czasów. Ludzie przed naszą era rozpoczęli właśnie tą współpracę. Polityka handlu zagranicznego jest bardzo rozległym tematem. W zależności od kraju, każdy z nich realizuje w własnej sferze jakieś zadania związane z wymianą handlową z zagranicą, przy pomocy określonych instrumentów, jest to tak zwana polityka handlowa. Celem tej polityki jest zapewnienie szeroko rozumianej ochrony zatrudnienia i produkcji krajowej oraz bilansu handlowego. Teorie handlu zagranicznego z biegiem czasu zmieniały swoje główne czynniki, które pomagają w rozwoju handlu zagranicznego. W pracy zostały opisane teorie klasyczne, poklasyczne i współczesne. Gospodarka Niemiec jest bardzo silnie umiejscowiona na światowym rynku. Polska gospodarka, nie jest uplasowana na aż tak wysokim miejscu co gospodarka Niemiec, jednak współpraca tych obu krajów jest na tyle opłacalna, że oba zyskują bardzo dużo, gdyż wiele niemieckich firm występuje w Polsce oraz polskich w Niemczech. Bardzo dużą rolę na Niemieckim rynku odgrywają Polskie produkty. Sytuacja w obu krajach jest zupełnie różna, ponieważ statystki pokazują, że inflacja, PKB, stopa bezrobocia, ludność oraz powierzchnia nie mają przybliżonych wartości, przez co rynek tych krajów się od siebie różni. W pracy zostały zawarte informacje na temat teorii handlu zagranicznego i porównanie parametrów związanych z tą tematyką współpracy międzynarodowej Polski i Niemiec.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Magdalena Liżewska (FASS) Katarzyna Magdalena Liżewska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Supervisor
Alina Naruniec (FASS/DPELEP) Alina Naruniec,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Economic and Social Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Alina Naruniec (FASS/DPELEP) Alina Naruniec,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Tomczak (FASS/DPELEP) Agnieszka Tomczak,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Polska, Niemcy, współpraca handlowa, wymiana handlowa, współpraca międzynarodowa, wymiana międzynarodowa, handel zagraniczny, handel międzynarodowy
File
  • File: 1
    1031773 Polsko- niemiecka współpraca międzynarodowa w latach 2010-2014.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5854

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc225ba727d5b472d8efd5609025b41e9/
URN
urn:pw-repo:WUTc225ba727d5b472d8efd5609025b41e9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page