Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The impact of ash addition from thermal treatment of municipal sewage sludge on selected concrete properties

Tomasz Krzysztof Kotowicz

Abstract

The study presents the results of research on the impact of ash addition from the thermal treatment of municipal sewage sludge (TPKOŚ) on selected concrete properties. Based on modern strategies adopted for the sake of the environment, the assumptions are made to minimize the consumption of natural resources, and the highest possible consumption of recyclable materials. The substantiation for the research is due to the fact that the use of tested ash in the production of concrete can bring many benefits for the environment and economy. It is estimated that in recent years there has been a several times increase in the use of methods for the thermal treatment of sewage sludge. The management of products from thermal processes is an important problem. The following work describes the properties of various combustion by-products (UPS) and the possibilities of their management. The results of tests on four concrete mixtures with different TPKOŚ ash content in the range of 0-20% were presented, which were subjected to the tests of volumetric density and consistency class. The results of post-hardening tests were also presented. Volumetric density was tested, compressive and tensile strength tests were carried out, and absorbability was tested. There was found strong impact of TPKOŚ ash on the properties of concrete mixes and on the performance of concrete.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Krzysztof Kotowicz (FEE) Tomasz Krzysztof Kotowicz,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Wpływ dodatku popiołu z termicznego przekształcenia komunalnych osadów ściekowych na wybrane właściwości betonu
Supervisor
Łukasz Mateusz Szarek (FEE/DHEH) Łukasz Mateusz Szarek,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Łukasz Mateusz Szarek (FEE/DHEH) Łukasz Mateusz Szarek,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Popiół lotny z termicznego przekształcenia osadów ściekowych, Mieszanki betonowe, Przemysł cementowy, Gospodarka o obiegu zamkniętym, Uboczne produkty spalania, Wytrzymałość betonu, Właściwości fizyczne, Surowce naturalne
Keywords in English
Fly ash from thermal treatment of municipal sewage sludge, Cement industry, Circular economy, Combustion by-products, Concrete strength, Physical properties, Natural resources
Abstract in Polish
W pracy badawczej przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu dodatku popiołu z termicznego przekształcenia komunalnych osadów ściekowych (TPKOŚ) na wybrane właściwości betonu. Bazując na nowoczesnych strategiach, przyjętych w trosce o środowisko, realizuje się założenia mające na celu minimalizację zużycia surowców naturalnych, a jak największe zużycie surowców powtórnego zagospodarowania. Uzasadnienie przeprowadzonych badań wynika z faktu, że zastosowanie badanego popiołu w produkcji betonu może nieść ze sobą wiele pożytku dla środowiska i ekonomii. Szacuje się, że w ostatnich latach nastąpił kilkunastokrotny wzrost wykorzystania metod termicznego przekształcania osadów ściekowych. Zagospodarowanie produktów z procesów termicznych stanowi ważny problem. W poniższej pracy opisano właściwości różnych ubocznych produktów spalania (UPS) oraz możliwości ich zagospodarowania. Przedstawiono wyniki badań czterech mieszanek betonowych o różnych zawartościach popiołu z TPKOŚ z zakresu 0-20%, które poddano badaniom gęstości objętościowej oraz klasy konsystencji. Przedstawiono również wyniki badań po stwardnieniu. Zbadano gęstość objętościową, przeprowadzono badania wytrzymałościowe na ściskanie i rozciąganie oraz zbadano nasiąkliwość. Stwierdzono silny wpływ popiołu z TPKOŚ na właściwości mieszanek betonowych oraz na właściwości użytkowe betonu.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Tomasz_Kotowicz_269648.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32790

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc213314683cd4c3c910d70d11a224ce2/
URN
urn:pw-repo:WUTc213314683cd4c3c910d70d11a224ce2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page