Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Prosumer installations and the feasibility of their construction

Mateusz Stolarek

Abstract

Summary For the society it is hard to become convinced to the prosumer power generation model due to developing at fast pace technology and law. Only small number of people is able to change from being electricity consumer to the well-informed and conscious prosumer, who has profits from selling electricity and also has a beneficial effect to the electric power system. In this thesis the most important issues of the prosumer power generation in Poland will be described. It is mainly focused on three basic types of prosumer plants: photovoltaic installations, small wind power plants and biogas micro-plants which will soon gain popularity due to the new Renewable Energy Sources Act. The thesis contains description of the basic technical information, equipment and the most common problems in the mentioned types of small power plants. The conditions for the existence of these installations in Poland have been analysed. For each of them the comparison of costs of implementation has been done, based on data taken from constantly growing market. The thesis includes the description of the profile of prosumer, its role in the power system and the possibility of cooperation with an external distribution network. The most important aspects to which prosumer should pay particular attention while planning or using its installation have been emphasized. In addition, the thesis includes the analysis of possibility to receive funding for the purchase and installation of renewable energy sources due to the implementation of the "Prosumer" Programme from the National Fund for Environmental Protection and Water Management and the analysis of the potential generation of revenue from selling electricity
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Stolarek (FPAE) Mateusz Stolarek,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Instalacje energetyki prosumenckiej i okoliczności ich realizacji
Supervisor
Sławomir Bielecki (FPAE/IHE) Sławomir Bielecki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
74
Internal identifier
MEL; PD-3469
Reviewers
Henryk Kaproń (FPAE/IHE) Henryk Kaproń,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Sławomir Bielecki (FPAE/IHE) Sławomir Bielecki,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
energetyka prosumencka, prosumenci
Keywords in English
prosumer energy, prosumers
Abstract in Polish
Streszczenie Zmieniające się w szybkim tempie technologie produkcji energii oraz prawo sprawiają, że społeczeństwu trudno przekonać się do energetyki prosumeckiej Tylko niewielka jego część jest w stanie przełamać się i zmienić swój status z pasywnego odbiorcy energii elektrycznej na świadomego prosumenta, który nie tylko czerpie profity z tytułu sprzedaży energii elektrycznej, ale również przynosi korzyści dla systemu elektroenergetycznego. W niniejszej pracy zostaną opisane najważniejsze zagadnienia dotyczące energetyki prosumenckiej w Polsce. Uwaga zostanie skupiona na trzech podstawowych rodzajach instalacji prosumenckich jakie za sprawą nowej Ustawy OZE z pewnością w niedługim czasie zyskają na popularności, tj. mikroinstalacjach fotowoltaicznych, małych elektrowniach wiatrowych oraz mikrobiogazowniach. Praca zawiera opis podstawowych informacji technicznych, urządzeń oraz najczęściej spotykanych problemów w wyżej wymienionych formach małej energetyki. Analizowane są również warunki dla istnienia tych instalacji na terenie Polski oraz dla każdej z nich zrealizowane zostało porównanie kosztów realizacji oparte na danych zaczerpniętych z ciągle rozwijającego się w tym względzie rynku. W pracy została również opisana sylwetka prosumenta, jego rola w systemie elektroenergetycznym oraz możliwości współpracy z zewnętrzną siecią dystrybucyjną. Ponadto w całej pracy podkreślane są najważniejsze aspekty, na które prosument powinien zwrócić szczególną uwagę planując bądź eksploatując swoją mikroinstalację. Dodatkowo została przeprowadzona analiza możliwości otrzymania dofinansowania na zakup i montaż instalacji OZE w ramach programu Prosument z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz analiza możliwości uzyskania przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej.
File
  • File: 1
    Mateusz Stolarek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9304

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc1c2169e794d4e5e9154def9f775b361/
URN
urn:pw-repo:WUTc1c2169e794d4e5e9154def9f775b361

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page