Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of an Underfloor Heating System for a Single-family Building

Dominik Paweł Szydłowski

Abstract

The basis of this diploma thesis is to design a heating system for a single family building. The heating system consists of traditional radiators which are located in the basement and underfloor radiators which are located on the first and second floor of the building. The project was divided into three parts for coherent reasons. The first part talks about the technical specification of the system which states the requirements that the project must meet. The second part shows the calculations that were performed. Finally the last part of the project are the drawings of the central heating system in the building. Throughout the whole project the norms were checked at all times to see if the criteria are met by the system. In the technical specification the building envelope is discussed in detail. This information is used to evaluate the heat losses in particular rooms which is an essential information to design a proper and reliable central heating system. The components of the system such as pipes, radiators and accessories are also discussed in this part of the thesis. The first performed calculations were done in Audytor OZC by SANKOM which was responsible for calculating the heat demand of the entire building. After doing so the data was used to design the central heating system. The data was exported to Audytor C.O. by SANKOM which was liable for not only drawing the system but to also perform calculations such as the heat output of radiators, pipe spacing and preset values on the valves.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dominik Paweł Szydłowski (FEE) Dominik Paweł Szydłowski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji centralnego ogrzewania podłogowego dla budynku jednorodzinnego
Supervisor
Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
16-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Michał Strzeszewski (FEE/DHV) Michał Strzeszewski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Ogrzewanie podłogowe, centralne ogrzewanie, Audytor OZC, Audytor C.O.
Keywords in English
Underfloor radiator, heating system, Audytor OZC, Audytor C.O.
Abstract in Polish
Podstawą tej pracy inżynierskiej jest zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku jednorodzinnego. System ogrzewania składa się z tradycyjnych grzejników, które znajdują się w piwnicy i grzejników podłogowych, które znajdują się na parterze oraz pierwszym piętrze budynku. Projekt został podzielony na trzy części. Pierwsza część mówi o specyfikacji technicznej systemu, określając wymagania, które musi spełniać projekt. Druga część przedstawia wykonywane obliczenia. Ostatnia część projektu składa się z rysunków instalacji centralnego ogrzewania w budynku. Przez cały czas powstawania projektu, normy zostały sprawdzane w każdej chwili aby upewnić się, że system spełnia kryteria. Specyfikacja techniczna składa się ze szczegółowego omówienia przegród budynku. Informacja ta jest potrzebna do oceny strat ciepła w poszczególnych pomieszczeniach, co jest istotne do opracowania właściwego i niezawodnego systemu centralnego ogrzewania. Części składowe systemu, takie jak rury, grzejniki i akcesoria są również omawiane w tej części pracy. Pierwsze przeprowadzone obliczenia zostały wykonane w Audytor OZC przez SANKOM, który był odpowiedzialny za obliczenie zapotrzebowania na ciepło dla całego budynku. W ten sposób dane zostały wykorzystane do projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Dane zostały eksportowane do Audytor C.O. przez SANKOM, który był odpowiedzialny nie tylko za rysowanie systemu, ale również za wykonanie obliczeń, takie jak moc cieplna grzejników, rozstaw rur i wartości nastaw armatury regulacyjnej.
File
  • File: 1
    BACHELOR OF SCIENCE.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11822

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc18f0ba6fbaa4f2eb9d4449bfb01d7e7/
URN
urn:pw-repo:WUTc18f0ba6fbaa4f2eb9d4449bfb01d7e7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page