Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of T-shaped retaining walls in difficult ground conditions

Łukasz Skowyra

Abstract

The main subject of engineering thesis is the design of T-shaped retaining walls system in difficult ground conditions. The retaining walls were predicted in order to change the angle of the slope, due to the fact of insufficient roadway width, which is needed to build the planned road running along the embankment. Construction of the retaining walls system gives opportunity to adapt area located between two walls, as a pedestrian pavement and bicycle path. This solution is very advantageous for the sake of safety in walking and cycling. The thesis consists of two parts i.e.: research and design section . The first one presents criteria of the retaining walls distribution. It contains also examples of the most commonly used retaining structures, which were divided into three categories according to the current standard PN EN 1997-1. Descriptions include basic information, such as the material constructions were made of, manufacturing technologies, using scope, photographs or drawings illustrating different designs of the walls . The design part comprises two retaining walls calculations. Calculations were made for both T-shaped retaining walls: based on spiles and situated directly on the ground. The dimensions of the walls and the spiles were determined basing on calculations verifying ultimate and serviceability limit states. All computation were realized in accordance to standard PN EN 1997-1. In the last section summary of the results of calculations and construction drawings with reinforcement enumeration were included.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Skowyra (FCEMP) Łukasz Skowyra,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt systemu ścian oporowych płytowo-kątowych w trudnych warunkach gruntowych
Supervisor
Irena Cios (FCEMP/ICEn) Irena Cios,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Irena Cios (FCEMP/ICEn) Irena Cios,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Stanisława Garwacka-Piórkowska (FCEMP/ICEn) Stanisława Garwacka-Piórkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
skarpa, wykop, parcie gruntu, nośność gruntu, ściana oporowa płytowo-kątowa, pale, Eurokod 7
Keywords in English
slope, excavation, ground pressure, bearing capacity, T-shaped retaining wall, spiles, Eurocode 7
Abstract in Polish
Tematem pracy jest projekt systemu ścian oporowych płytowo-kątowych w trudnych warunkach gruntowych. Ściany oporowe przewidziano w celu zmiany nachylenia skarpy, ze względu na niewystarczającą szerokość pasa drogowego potrzebnego do wybudowania planowanej drogi biegnącej wzdłuż skarpy. Konstrukcja systemu ścian oporowych umożliwia również zaadoptowanie terenu między dwoma ścianami na chodnik dla pieszych oraz ścieżkę rowerową. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie ze względu na bezpieczeństwo w ruchu pieszych i rowerzystów. Praca składa się z dwóch części tj. części studialnej oraz części projektowej. Część pierwsza przedstawia kryteria podziału ścian oporowych. Zawiera też przykłady najpowszechniej stosowanych konstrukcji oporowych, które zostały podzielone na 3 kategorie zgodnie z obowiązującą obecnie normą PN-EN 1997-1. Opisy obejmują podstawowe informacje, takie jak materiał z jakiego wykonuje się konstrukcje, technologie wykonania, zakres zastosowania, zdjęcia lub rysunki obrazujące ściany różnej konstrukcji. Część projektowa, zawiera obliczenia dwóch ścian oporowych. Obliczenia wykonano dla ściany oporowej płytowo-kątowej posadowionej na palach oraz dla ściany oporowej płytowo-kątowej posadowionej bezpośrednio na gruncie. Wymiary ścian oraz pali ustalono na podstawie obliczeń sprawdzających stany graniczne nośności i użytkowalności. Wszystkie obliczenia wykonano zgodnie z obowiązującą obecnie normą PN-EN 1997-1. Końcowa część pracy zawiera zestawienie wyników obliczeń oraz rysunki konstrukcyjne wraz z wykazami zbrojenia.
File
  • File: 1
    245828_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4303

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc133674a54b74465b5b3f2e73c160906/
URN
urn:pw-repo:WUTc133674a54b74465b5b3f2e73c160906

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page