Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Stereovision system for measuring pipes geometry

Łukasz Daniel Franiewski

Abstract

This paper shows the process of building stereovision system which allows to measure complex geometry of hydroformed pipes and two extra samples by means of digital image correlation method. The beginning of the paper includes theory about stereovision measurements, describes parts of built system and how they were chosen. The main aim was to write a program in C++ programming language with the usage of OpenCV library. This software allows communicating with Basler camera’s with USB 3.0 interface, taking two pictures at the same time, stereo calibration, image rectification, calculating disparity maps using normalized cross correlation algorithm and generating .ply file, including point cloud of measuring object. The next step was to describe building the system and calibration. At the end of paper, the results of the measurements were shown in MeshLab software.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Daniel Franiewski (FPE) Łukasz Daniel Franiewski,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Budowa systemu stereowizyjnego do pomiaru geometrii rur
Supervisor
Łukasz Morawiński (FPE/IoMP) Łukasz Morawiński,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-12-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Świłło (FPE/IoMP) Sławomir Świłło,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Łukasz Morawiński (FPE/IoMP) Łukasz Morawiński,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
pomiary geometrii, stereowizja, opencv, cyfrowa korelacja obrazu, znormalizowana korelacja krzyżowa
Keywords in English
geometry measurements, stereovision, opencv, digital image correlation, normalized cross correlation
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy była budowa systemu stereowizyjnego umożliwiającego pomiary geometrii rur poddanych procesowi hydroformowania, które charakteryzują się złożoną geometrią. Dokładny pomiar takich próbek nie jest możliwy do wykonania za pomocą ręcznych przyrządów pomiarowych. Podczas tworzenia pracy zdecydowano się na pomiar dwóch dodatkowych próbek uzyskanych w procesie formowania hydraulicznego oraz przyrostowego, które charakteryzują się równie złożoną geometrią. Obliczenia oparto na metodzie cyfrowej korelacji obrazu. Na początku pracy przedstawiono teorię dotyczącą pomiarów stereowizyjnych a także opisano elementy systemu wizyjnego oraz sposób ich doboru. Głównym punktem pracy było stworzenie oprogramowania w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki OpenCV służącej do cyfrowego przetwarzania obrazów. Aplikacja umożliwia komunikację oraz jednoczesne rejestrowanie dwóch ujęć za pomocą kamer firmy Basler z interfejsem USB 3.0, obliczanie kalibracji systemu, rektyfikację stereo par, tworzenie mapy dysparycji z wykorzystaniem algorytmu znormalizowanej korelacji krzyżowej oraz generowanie pliku .ply, który zawiera zbiór rzeczywistych punktów badanego obiektu. W dalszej części pracy opisano budowę rzeczywistego systemu, jego kalibrację oraz przeprowadzono pomiary wybranych próbek po obróbce plastycznej. Wyniki pomiarów w postaci chmur punktów przedstawiono w oprogramowaniu MeshLab.
File
  • File: 1
    Praca_inzynierska_Łukasz_Franiewski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 36173

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc13218f6e46e4828a118fea3f0a58331/
URN
urn:pw-repo:WUTc13218f6e46e4828a118fea3f0a58331

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page