Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Porównanie wybranych metod autostrojenia regulatora PID

Tomasz Grzegorz Ziemnicki

Abstract

In the thesis titled ’Comparison of selected methods of PID auto-tuning’ an attempt was made to present and evaluate relay methods and a method using fuzzy logic to analyze and improve PID parameters. Research on all methods was performed in two stages, using simulation in the Matlab environment, and on a real laboratory object, subject to various, deliberate and random disturbances. Methods were evaluated for correctness and efficiency of their operation, simplicity of application and implementation as well as suitability for industrial applications.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Tomasz Grzegorz Ziemnicki (WEiTI/IAiIS) Tomasz Grzegorz Ziemnicki Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI/IAiIS)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Porównanie wybranych metod autostrojenia regulatora PID
Promotor
Sebastian Plamowski (WEiTI/IAiIS) Sebastian Plamowski Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI/IAiIS)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI/IAiIS)
Kierunek / specjalność studiów
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
04-02-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Sebastian Plamowski (WEiTI/IAiIS) Sebastian Plamowski Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI/IAiIS)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Patryk Chaber (WEiTI/IAiIS) Patryk Chaber Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (WEiTI/IAiIS)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
regulator PID , auto-tuning PID, logika rozmyta
Słowa kluczowe w języku angielskim
PID regulator, auto-tuning PID, fuzzy logic
Streszczenie w języku polskim
W pracy inżynierskiej pod tytułem ’Porównanie wybranych metod autostrojenia regulatora PID’ podjęta została próba zaprezentowania oraz oceny metod przekaźnikowych (relay auto-tuning) oraz metody wykorzystującej logikęrozmytądoanalizyipoprawyparametrówPID.Badanianadwszystkimi metodami były prowadzone dwuetapowo, przy pomocy symulacji w środowisku Matlab, oraz na rzeczywistym obiekcie laboratoryjnym, podlegającym różnym, celowym jak i losowym zakłóceniom. Poszczególne metody były oceniane pod kątem poprawności i efektywności ich działania, prostoty zastosowania i implementacji oraz przydatności w zastosowaniach na obiektach rzeczywistych.
Plik pracy
  • Plik: 1
    278519_TomaszZiemnicki.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 31781

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc107bef2ea364b329b485f463b8104f8/
URN
urn:pw-repo:WUTc107bef2ea364b329b485f463b8104f8

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony