Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparison of selected methods of PID auto-tuning

Tomasz Grzegorz Ziemnicki

Abstract

In the thesis titled ’Comparison of selected methods of PID auto-tuning’ an attempt was made to present and evaluate relay methods and a method using fuzzy logic to analyze and improve PID parameters. Research on all methods was performed in two stages, using simulation in the Matlab environment, and on a real laboratory object, subject to various, deliberate and random disturbances. Methods were evaluated for correctness and efficiency of their operation, simplicity of application and implementation as well as suitability for industrial applications.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Grzegorz Ziemnicki (FEIT/AK) Tomasz Grzegorz Ziemnicki,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Porównanie wybranych metod autostrojenia regulatora PID
Supervisor
Sebastian Plamowski (FEIT/AK) Sebastian Plamowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sebastian Plamowski (FEIT/AK) Sebastian Plamowski,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Patryk Chaber (FEIT/AK) Patryk Chaber,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
regulator PID , auto-tuning PID, logika rozmyta
Keywords in English
PID regulator, auto-tuning PID, fuzzy logic
Abstract in Polish
W pracy inżynierskiej pod tytułem ’Porównanie wybranych metod autostrojenia regulatora PID’ podjęta została próba zaprezentowania oraz oceny metod przekaźnikowych (relay auto-tuning) oraz metody wykorzystującej logikęrozmytądoanalizyipoprawyparametrówPID.Badanianadwszystkimi metodami były prowadzone dwuetapowo, przy pomocy symulacji w środowisku Matlab, oraz na rzeczywistym obiekcie laboratoryjnym, podlegającym różnym, celowym jak i losowym zakłóceniom. Poszczególne metody były oceniane pod kątem poprawności i efektywności ich działania, prostoty zastosowania i implementacji oraz przydatności w zastosowaniach na obiektach rzeczywistych.
File
  • File: 1
    278519_TomaszZiemnicki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31781

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc107bef2ea364b329b485f463b8104f8/
URN
urn:pw-repo:WUTc107bef2ea364b329b485f463b8104f8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page