Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Tasks in the field of employment promotion carried out by the District Labour Office in Ryki

Eliza Opieka

Abstract

Labour Offices play a key role in providing high quality services to customers and Labour Office’s partners in the area of employment promotion, mitigation effects of unemployment and vocational elicitation. In this thesis it is discussed about actions in employment promotion and vocational elicitation of unemployed and looking for a job people by District Labour Office in Ryki. In the first chapter there are submitted such elements as employment definition, it is showed a current situation on labour market in Poland and and it is discussed about labour market institutions realizing nation’s tasks in employment promotion. In the second chapter it is discussed about Labour ‘Offices actions promoting employment. In this chapter it is taken account of work mediation and qualification raise forms as well. There are also analysed supporting forms in the shape of cash benefit and activisation programs and Labour Offices projects. The third chapter refers to District Labour Office activity in employment promotion. There are discussed such issues as local labour market situation, actions taken by this office in employment promotion and Labor Market Council activity in Ryki. This chapter contains summation and evaluation of District Labour activity as well.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Eliza Opieka (FASS) Eliza Opieka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Zadania z zakresu promocji zatrudnienia realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach
Supervisor
Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Marek Jakubiak (FASS/DASMA) Marek Jakubiak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Piotr Jermakowicz (FASS/DASMA) Piotr Jermakowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
zatrudnienie, rynek pracy, promocja zatrudnienia, urząd pracy
Keywords in English
employment, labour market, promotion of employment, labour office
Abstract in Polish
Urzędy Pracy pełnią kluczową rolę w ramach świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz klientów i partnerów rynku pracy w obszarze promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. W niniejszej pracy omówiono działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. W pierwszym rozdziale analizie poddano takie elementy jak definicja zatrudnienia, przedstawiono obecną sytuację na rynku pracy w Polsce oraz omówiono instytucje rynku pracy realizujące zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia. W drugim rozdziale omówione zostały działania Urzędów Pracy promujące zatrudnienie. W tym rozdziale pod uwagę wzięte zostały pośrednictwo pracy oraz formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przeanalizowano również formę wsparcia w postaci świadczeń pieniężnych oraz programy aktywizacyjne i projekty Urzędów Pracy. Trzeci rozdział odnosi się do działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach na rzecz promocji zatrudnienia. Omówiono w nim takie kwestie jak sytuacja na lokalnym rynku pracy, działania podejmowane przez ten urząd na rzecz promocji zatrudnienia oraz działalność Powiatowej Rady Rynku Pracy w Rykach. Rozdział ten zawiera również podsumowanie i ocenę działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach.
File
  • File: 1
    PRACA_DYPLOMOWA._Eliza_Opieka_283011.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34533

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc0ef19d953044e0198826ba4e077d8e7/
URN
urn:pw-repo:WUTc0ef19d953044e0198826ba4e077d8e7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page