Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the functionality of bioreactors with wave-induced agitation

Bartosz Mateusz Kózka

Abstract

The cell cultivation is an important part of laboratory researching techniques used in bioengineering and bioprocess engineering and also a significant produce element of many bioproducts. Although microorganisms cultivation process issues are relatively well known and widely carried out, in vitro multiplication of isolated animal and plant cells requires ensuring of appropriate conditions, which allow to achieve a desired high efficiency of cultivation. As the result of technological progress and following numerous requirements toward realized bioprocess profile, single-use technology performs a significant role, except for standard tank bioreactors. Benefits given by cultivation in single-use system result in wider use of this method in both laboratory and industry scale. Systems destined for in vitro cultivation of isolated animal cells include bag systems (commonly called “bag” bioreactors), which are disposable polymer cultivation vessels, characterized by biocompatibility toward cell material. Mixing in bioreactor single-use systems can be done in many ways. On of them is a wave-type mixing. It results from a wave phenomena induction, which refers to liquid cultivation medium filling the disposable cultivation vessel’s space. Presented work characterizes the functionality of bioreactors using wave-type mixing phenomenon. It contains the analyse of functionality in relation to usefulness of in vitro cultivation of various cell types, based on informations distributed by producers and articles concerning bioprocess methods listed above.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Mateusz Kózka (FCPE) Bartosz Mateusz Kózka,, Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Title in Polish
Analiza funkcjonalności bioreaktorów z mieszaniem typu wave
Supervisor
Maciej Pilarek (FCPE/DBBE) Maciej Pilarek,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Chemiczna i Procesowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
42
Internal identifier
DICHP-2533
Reviewers
Michał Lewak (FCPE/DPKT) Michał Lewak,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Maciej Pilarek (FCPE/DBBE) Maciej Pilarek,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Hodowla komórek stanowi ważną część laboratoryjnych technik badawczych z zakresu bioinżynierii i inżynierii bioprocesowej oraz istotny element produkcji wielu bioproduktów. O ile procesowe zagadnienia hodowli mikroorganizmów są stosunkowo dobrze poznane i szeroko przeprowadzane, o tyle namnażanie izolowanych komórek zwierzęcych i roślinnych w warunkach in vitro wymaga zapewnienia odpowiednich warunków pozwalających na uzyskanie pożądanej wysokiej wydajności prowadzonej hodowli. W wyniku postępu technologicznego i wynikających z niego licznych wymagań względem profilu realizowanego bioprocesu, oprócz standardowych bioreaktorów zbiornikowych, obecnie istotną rolę pełni technologia single-use. Korzyści, jakie dają systemy hodowlane typu single-use, sprawiły, że coraz powszechniej są one wykorzystywane zarówno w skali laboratoryjnej, jak i skali przemysłowej. Do tego typu systemów przeznaczonych do realizacji hodowli izolowanych komórek zwierzęcych prowadzonych w warunkach in vitro, należą systemy typu bag (tzw. bioreaktory „workowe”), będące jednorazowymi polimerowymi naczyniami hodowlanymi, cechującymi się biokompatybilnością i biozgodnością względem materiału komórkowego. Mieszanie w bioreaktorowych systemach typu single-use może być realizowane na wiele sposobów. Jednym z nich jest mieszanie typu wave, wynikające z indukcji zjawiska fali w odniesieniu do ciekłego medium hodowlanego wypełniającego przestrzeń jednorazowego naczynia hodowlanego. W niniejszej pracy scharakteryzowano funkcjonalność rozwiązań bioreaktorów wykorzystujących zjawisko mieszania typu wave. Dokonano analizy pod względem ich funkcjonalności względem kryteriów przydatności do prowadzenia hodowli in vitro różnych typów komórek, wykorzystując do tego informacje udostępnione przez producentów oraz doniesienia literaturowe dotyczące bioprocesów zrealizowanych w tego typu rozwiązaniach aparaturowych.
File
  • File: 1
    (1) całość pracy.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8951

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc09efff9bd654a36acb95794e12ed76c/
URN
urn:pw-repo:WUTc09efff9bd654a36acb95794e12ed76c

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page