Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Measurements of thermodynamic and physicochemical properties of binary systems with water

Zofia Ludwika Fryza

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Zofia Ludwika Fryza (FC) Zofia Ludwika Fryza,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Pomiary właściwości termodynamicznych i fizykochemicznych układów dwuskładnikowych cieczy jonowych z wodą
Supervisor
Marta Królikowska (FC/DPC) Marta Królikowska,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Ireneusz Wielgus (FC/CPCT) Ireneusz Wielgus,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC) Marta Królikowska (FC/DPC) Marta Królikowska,, Department Of Physical Chemistry (FC/DPC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
ciecze jonowe, chłodnictwo absorpcyjne, SLE, gęstość, lepkość, woda
Keywords in English
ionic liquids, absorption refrigeration, density, viscosity, SLE, water
File
  • File: 1
    praca_inż-Fryza_Zofia-270159.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30242

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc0892f6a92b143939a7e7f9c29caad00/
URN
urn:pw-repo:WUTc0892f6a92b143939a7e7f9c29caad00

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page