Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The cultural and social center in the postindustrial area in Ursus. Emphasizing the identity of the place

Zuzanna Trzcińska

Abstract

Ursus is one of the newer districts of Warsaw, nevertheless it has a rich, fascinating history. The beginnings of the district are deeply interconnected with the history of the factory. The area developed due to the establishment of the Ursus Factory at the beginning of the XXth century. The first brick buildings were designed by the well-known Warsaw’s architects: Franciszek Lilpop and Karol Jankowski. The character of the industrial architecture was formed with the clarity of the construction, as well as the care for the details. The Ursus Factory is the oldest mechanic factory in Poland. This was the first place to construct a car in the country. The production of the factory was diverse. It focused on tractors- which Ursus is famous of- and engines, as well as fittings for the confectionery, distillation and water supply industries, the supplies for the army or even a plane. The Factory was not omitted by the Second World War. It was an important place for the riots in June 1976. Ursus united thousands of workers, that still feel committed to the place, even though the factory is no longer located in Ursus. Now, the whole postindustrial land is intended for the new housing estates, that will make a room for new inhabitants. Unfortunately, almost all the investments are seeming to forget the context of the place, the history of the district. Hence, the goal for this project is to create a place for the new and old inhabitants to develop ongoing and future initiatives. The place where they can get to know the history of the district and help to write the new part. The designed plot is located at the edge of the industrial terrain. The shape of the parcel and the urban context helped to form the solid of a building. The interior of the socialcultural center is designed as an open, fluent space, that is floating between the solid blocks of closed rooms. The unhidden construction parts refers to the interwar designs and the solution for the facades concerns the play of light and shadows visible in nearby Modelarnia building. All of the design decisions are there to ensure the consistent and coherent character of the place. The functions in the designed social and cultural center, such as the local cafe, small theatre, library zone, dancing room, art room with the exhibition space and the classrooms, support the intellectual, cultural and social development, simultaneously reminding people of the history of Ursus. Therefore the functional sculptures from the recycled materials from the industrial halls are located all over the plot.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Zuzanna Trzcińska (FA) Zuzanna Trzcińska,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Centrum społeczno-kulturalne na terenach pofabrycznych w Ursusie. Podkreślenie tożsamości miejsca
Supervisor
Sławomir Kowal (FA/CAD) Sławomir Kowal,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Chair of Architectural Design (FA/CAD)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
AR-1835/L
Reviewers
Małgorzata Mirecka (FA/CUDPP) Małgorzata Mirecka,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA) Sławomir Kowal (FA/CAD) Sławomir Kowal,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
użyteczność publiczna, kultura, lokalna społeczność, kontekst, teren pofabryczny
Keywords in English
public facility, culture, local society, context, postindustrial
Abstract in Polish
Ursus to dość młoda dzielnica Warszawy, mimo to posiada ciekawą historię. Swój rozwój zawdzięcza zakładom mechanicznym, które powstały na tych terenach na początku wieku XX. Najwcześniejsze fabryczne budynki ceglane wybudowane zostały w latach 20-tych XX wieku i były projektowane przez znanych warszawskich architektów: Franciszka Lilpopa oraz Karola Jankowskiego. Industrialny charakter architektury, cechował się czystością konstrukcji, ale także dbałością o detal. Zakłady Ursus są najstarszym zakładem mechanicznym w Polsce, a także pierwszym produkującym samochody. Jednak produkcja nie skupiała się jedynie na silnikach samochodowych, czy ciągnikach, z których Ursus zasłynął. Tutaj powstawały armatury dla przemysłu cukierniczego, gorzelniczego czy wodociągowego, zaopatrywane było wojsko, w czołgi i amunicję, oraz powstał samolot. Zakłady są także naznaczone latami wojennymi, a także późniejszymi wydarzeniami czerwca 1976 roku. Ursus zrzeszał tysiące pracowników, które do tej pory czują się związane z zakładami, mimo iż dzisiaj w tym miejscu nie istnieją. Obecne działania prowadzone na terenach pofabrycznych mają na celu budowę zupełnie nowej tkanki mieszkaniowej z usługami pomocniczymi, która ma zapewnić miejsce dla nowych mieszkańców. Jednakże powstające budynki są zupełnie oderwane od kontekstu, w jakim powstają. Zapominają o historii dzielnicy, jej charakterze i duchu miejsca. Intencją projektu nowego centrum społeczno-kulturalnego jest stworzenie przestrzeni dla mieszkańców, z którą mogliby się utożsamiać i wykorzystywać do obecnych oraz przyszłych projektów. Jest to miejsce rozwoju kulturowego, łączące nowych i obecnych mieszkańców dzielnicy. Przestrzeń, która ma przypominać o historii miejsca i zarazem dawać możliwość rozwoju jego przyszłości. Obiekt, który pamiętając początki rozwoju dzielnicy, będzie tworzył jej nowy obraz, nie zatracając charakteru, zakorzenionego w świadomości społeczności lokalnej. Działka projektowa znajduje się na obrzeżach terenów fabrycznych. Jej kształt oraz urbanistyka pobliskich zabudowań wpłynęły na ostateczny kształt bryły budynku. Obiekt został zaprojektowany jako otwarta przestrzeń, przelewająca się między zamkniętymi kubikami sal, co nadaje charakterystyczny rytm we wnętrzu. Odkryta konstrukcja żelbetowa wpisuje się w atmosferę międzywojennych zabudowań, a wyraz architektoniczny elewacji, nawiązuje do światłocieniowej ściany pobliskiej Modelarni, w ten sposób dając ciągłość charakterowi miejsca. W obiekcie znajduje się lokalna kawiarnia, sala teatralna, strefa biblioteczna z przestrzenią do pracy, sala taneczna i plastyczna z częścią wystawową oraz sale zajęciowe. Wszystkie te funkcje mają na celu pomóc w rozwoju intelektualnym, kulturalnym i społecznym, jednocześnie uświadamiając mieszkańców o historii Ursusa. W tym celu wprowadzone zostały także funkcjonalne rzeźby, które wykorzystują materiały z rozbiórki hal. Rozmieszczone na działce i w budynku, są nieodłącznym elementem edukacyjnym.
File
  • File: 1
    275744_inz_opis.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33158

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc0543414d1e748209d40abb5f68db552/
URN
urn:pw-repo:WUTc0543414d1e748209d40abb5f68db552

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page