Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Compact device for sterolitography that uses picoprojector as a light source

Kamil Michał Rosłan

Abstract

Additive manufacturing has rapidly become prevailing technology to create mechanical parts, 3D models or even medical items. This was due to the increasing availability of materials, decreasing production costs and the possibility of manufacturing detailed and complex objects. This work concerns one of the additive productions technologiesstereolitography. Below you will find the historical outline of this method, the principle of its operations with applications and a detailed description of the main part of the work that is the process of creating my own device for the production of threedimensional objects based on stereolitography. The task was to design the device and elements after getting previous acquaintaned with the existing solutions. The work included the use of a high-resolution projector as a light source, a stepping motor to control the platform, a microcontroller and Raspberry Pi as the brain of the entire device. During the construction process, many problems required analyzing a number of solutions and selecting the most optimal ones. After the construction of the device, the appropriate software was selected to allow simultaneous control of the projector and the engine, and a number of test were carried out in order to experimentally select the appropriate parameters. All these processes allowed to build a fully functional and efficient device for the creation of 3D objects that are characterized by high resolution.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Kamil Michał Rosłan (FP) Kamil Michał Rosłan,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Kompaktowe urządzenie do stereolitografii wykorzystujące pikoprojektor jako źródło światła
Supervisor
Sławomir Ertman (FP/OPD) Sławomir Ertman,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Optics and Photonics Division (FP/OPD)
Study subject / specialization
, Fotonika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Ertman (FP/OPD) Sławomir Ertman,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP) Miłosz Chychłowski (FP/OPD) Miłosz Chychłowski,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
Produkcja addytywna, stereolitografia, drukarka, projektor, silnik krokowy, raspberry pi, mikrokontroler, obiekty trójwymiarowe, wysoka rozdzielczość.
Keywords in English
Additive production, stereolitography, printer, projector, stepper motor, raspberry pi, microcontroller, three-dimensional objects, high resolution.
Abstract in Polish
Produkcja addytywna szybko stała się dominującą metodą wytwarzania elementów mechanicznych, modeli obiektów 3D czy nawet przedmiotów do zastosowań medycznych. Przyczyniła się do tego coraz większa dostępność materiałów, malejące koszty produkcji oraz możliwość wytwarzania szczegółowych i złożonych obiektów. Niniejsza praca dotyczy jednej z technologii produkcji addytywnej, mianowicie stereolitografii. Poniżej przedstawiono zarys historyczny tej metody, zasadę jej działania wraz z zastosowaniami oraz dokładny opis głównej części pracy czyli procesu tworzenia własnego urządzenia do produkcji trójwymiarowych obiektów bazującego właśnie na stereolitografii. Zadanie polegało na zaprojektowaniu urządzenia oraz jego elementów po poprzednim zapoznaniu się z dotychczasowymi rozwiązaniami. W ramach pracy wykorzystano projektor o dużej rozdzielczości jako element naświetlający, silnik krokowy służący do sterowania platformą, mikrokontroler oraz Raspberry Pi jako mózg całego urządzenia. W czasie budowy natknięto się na wiele problemów konstrukcyjnych które wymagały przeanalizowania szeregu rozwiązań oraz wybrania najbardziej optymalnych. Po zbudowaniu urządzenia dobrano odpowiednie oprogramowania pozwalające na jednoczesne sterowanie projektorem i silnikiem oraz przeprowadzono szereg testów w celu eksperymentalnego dobrania odpowiednich parametrów. Całość tych procesów pozwoliła na zbudowanie w pełni sprawnego i funkcjonalnego urządzenia do tworzenia obiektów trójwymiarowych charakteryzujących się wysoką rozdzielczością.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_Kamil_Rosłan.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27140

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc0424cc6da4c4feca221abf443497942/
URN
urn:pw-repo:WUTc0424cc6da4c4feca221abf443497942

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page