Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of the power distribution network of an industrial plant along with its basic mapping in the GIS system

Krzysztof Jakub Kwiatkowski

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Jakub Kwiatkowski (FoEE) Krzysztof Jakub Kwiatkowski,, Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Title in Polish
Projekt elektroenergetycznej sieci rozdzielczej zakładu przemysłowego wraz z jej podstawowym odwzorowaniem w systemie GIS
Supervisor
Piotr Kapler (FoEE/IEPE) Piotr Kapler,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Certifying unit
Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Affiliation unit
The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)
Study subject / specialization
, Elektrotechnika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Helt (FoEE/IEPE) Piotr Helt,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE) Piotr Kapler (FoEE/IEPE) Piotr Kapler,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
File
  • File: 1
    praca_pI_WE_PW_2019_Kwiatkowski_Krzysztof_278899.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 43530

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc03f25dfd736459992079f18935124b0/
URN
urn:pw-repo:WUTc03f25dfd736459992079f18935124b0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page