Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of possibilities in supercharging energy in the electric city bus with PV installation

Bartosz Sikorski

Abstract

Emissions of hazardous air pollutants and the lack of environmental protection rules are the major problems for metropolitan areas. Local self-governments have been trying to replace public transport systems with zero-emission vehicles to combat smog. Further, the implementation of renewable energy sources also seems to be the challenge. The aim of the present paper is to show the benefits of using a rooftop PV (Photovoltaic) system mounted on the roof of a city bus. The thesis describes the principles of operation of photovoltaic systems and the review of modern components. Thus, it presents the mathematical model of the electric bus number 168 that drives in Warsaw. PV installation was exposed to the sun irradiation for the following days of the year. The data necessary for simulation has been collected from the stationary PV system that is located in Rychwal city in Greater Poland. In addition, the paper discusses different ways on how to increase energy production gained from PV installations with the use of optimisers. The author uses the map that shows overshadowing of the parts of the bus, it has been designed in the PV SOL programme. Finally, the thesis compares the energy profit obtained in the following months and presents a detailed analysis of estimated expenses.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Sikorski (FACME) Bartosz Sikorski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza możliwości uzupełnienia energii w miejskim autobusie elektrycznym z paneli PV
Supervisor
Jędrzej Mączak (FACME/IV) Jędrzej Mączak,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Piotr Piórkowski (FACME/ICME) Piotr Piórkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-03-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2085
Reviewers
Piotr Piórkowski (FACME/ICME) Piotr Piórkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jacek Dybała (FACME/IV) Jacek Dybała,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Autobus miejski,Napęd elektryczny,Instalacja PV,Irradiancja
Keywords in English
City bus,Electric drive,PV installation,Irradiance
Abstract in Polish
Ochrona środowiska i ograniczenie emisji szkodliwych substancji jest palącym problemem aglomeracji miejskich. Samorządy podejmują próbę wymiany taboru komunikacji miejskiej na bezemisyjny w celu walki ze smogiem. Kolejnym wyzwaniem jest współpraca z odnawianymi źródłami energii. Celem pracy jest przedstawienie korzyści związanych z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej na dachu miejskiego autobusu wyposażonego w napęd elektryczny. W pracy zostanie omówiona zasada działania ogniw fotowoltaicznych oraz przegląd istniejących na rynku komponentów. Omówiony zostanie matematyczny model autobusu z instalacją PV jeżdżący na trasie 168 w Warszawie. Instalację PV obciążano irradiancją słoneczną kolejnych dni w roku. Dane do symulacji został pobrane ze stacjonarnej instalacji fotowoltaicznej mieszczącej się w mieście Rychwał w Wielkopolsce. Pokazane zostaną sposoby zwiększenia uzysku energii poprzez optymizery. Do tego zostanie wykorzystana mapa zacienienia pojazdu wygenerowana w programie PV SOL. Porównany zostanie uzysk energii w poszczególnych miesiącach a także zostanie wykonana konkretna analiza kosztów.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Bartosz_Sikorski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30481

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTc00a6335de004471ad502beb3af71801/
URN
urn:pw-repo:WUTc00a6335de004471ad502beb3af71801

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page