Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of low voltage microgrid, able to long term operation in island mode, located in area of poor electrical infrastructure

Jakub Siemiątkowski

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Siemiątkowski (FoEE) Jakub Siemiątkowski,, Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Title in Polish
Projekt mikrosieci niskiego napięcia zdolnej do długotrwałej pracy wyspowej, zlokalizowanej na obszarze o słabo rozwiniętej infrastrukturze elektroenergetycznej
Supervisor
Łukasz Rokicki (FoEE/IEPE) Łukasz Rokicki,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Certifying unit
Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Affiliation unit
The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)
Study subject / specialization
, Elektrotechnika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Łukasz Rokicki (FoEE/IEPE) Łukasz Rokicki,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE) Jerzy Marzecki (FoEE/IEPE) Jerzy Marzecki,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
File
  • File: 1
    praca_pI_WE_PW_2016_Siemiątkowski_Jakub.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 45954

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbfffea9b8a6a4e628484e6f90c79fa6e/
URN
urn:pw-repo:WUTbfffea9b8a6a4e628484e6f90c79fa6e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page