Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Protection against electric shock in low voltage electrical grids and installations operating in TN system

Oktawia Katarzyna Grzesiak

Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Oktawia Katarzyna Grzesiak (FoEE) Oktawia Katarzyna Grzesiak,, Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Title in Polish
Ochrona przeciwporażeniowa w sieciach i instalacjach elektrycznych niskiego napięcia pracujących w układzie TN
Supervisor
Mirosław Parol (FoEE/IEPE) Mirosław Parol,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Certifying unit
Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
Affiliation unit
The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)
Study subject / specialization
, Elektrotechnika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mirosław Parol (FoEE/IEPE) Mirosław Parol,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE) Jerzy Marzecki (FoEE/IEPE) Jerzy Marzecki,, The Institute of Electrical Power Engineering (FoEE/IEPE)Faculty of Electrical Engineering (FoEE)
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_Oktawia_Grzesiak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 45655

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbfae622ae7ce4e11970068f565b2d50e/
URN
urn:pw-repo:WUTbfae622ae7ce4e11970068f565b2d50e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page