Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The role of public administration in terms of mitigating the effects of unemployment, promotion of employment and professional activation with particular emphasis on the activities of Labor Office of the Capital City of Warsaw

Izabela Weronika Mroczek

Abstract

The purpose of the thesis was to show the phenomen and effects of unemployment. Especially emphasizing of the role of public administration in mitigating the effects of unemployment by promoting of employment and proffesional activation. The thesis consist of three chapters. The first two chapters consist mainly of theoretical part. In these chapterst there were discussed concepts such as unemployment, unemployed persons, employment. Subsequently there were shown market institution of publlic administration, state earmarked funds, local government organizations and non-governmental organizations which counteracting of unemployment. The third chapter is devoted to the analysis of activities of Labor Office of the Capital City of Warsaw counteracting unemployment. At the beginning of the chapter was presented short characteristic of the Office than the status of Office and rights of the unemployed and employers. The final part of the last chapter mainly was based on programs and projects implemented by the Office, where the thesis has been confirmed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Izabela Weronika Mroczek (FASS) Izabela Weronika Mroczek,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Rola administracji publicznej w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem działalności Urzędu Pracy m.st. Warszawy
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
bezrobocie, administracja publiczna, Urząd m.st. Warszawy, zatrudnienie
Keywords in English
unemployment, public administration, Labor Office of the Capital City of Warsaw, employment
Abstract in Polish
Celem pracy było ukazanie zjawiska bezrobocia, sposobów jego zwalczania oraz łagodzenia jego skutków występowania m.in. poprzez prowadzoną promocję zatrudnienia oraz aktywizację zawodową przez organy administracji publicznej oraz jednostki pomocnicze. Praca złożona jest z trzech rozdziałów. Dwa pierwsze rozdziały składają się głównie z części teoretycznej. Zostały w nich przede wszystkim przedstawione pojęcia: bezrobocia, osoby bezrobotnej, zatrudnienia. Następnie zostały ukazane instytucje rynku administracji publicznej, państwowe fundusze celowe oraz organizacje samorządowe, jak i pozarządowe przeciwdziałające bezrobociu. Trzeci rozdział poświęcony został analizie działalności Urzędu Pracy m.st. Warszawy dotyczącej przeciwdziałaniu bezrobociu. Na początku rozdziału przedstawiona została, krótka charakterystyka Urzędu, następnie status oraz prawa osób bezrobotnych i pracodawców. Końcowa część ostatniego rozdziału oparta jest głównie na programach oraz projektach realizowanych przez Urząd, gdzie potwierdzona została również założona teza pracy.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_I.Mroczek_.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34731

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbf980202c7bc41c292af9f710031d899/
URN
urn:pw-repo:WUTbf980202c7bc41c292af9f710031d899

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page