Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Acoustic compatibility with Technical Specifications for Interoperability on the example of cargo railway line

Michał Adam Bajerowski

Abstract

The purpose of this thesis was studying noise emission induced by cargo railway, using first class measuring devices and comparing received results to subsystem ,,Railway- noise" which is a part of Technical Specifications for Interoperability. Theoretical part of the work describes traffic noise, with detailed noise components cause by railways and propagation of acoustic waves. Noise impact issues on human and environment were also presented, methods of protection against it and European and Polish laws. Experimental part of the work includes examination of noise emitted by diesel locomotives belong to PKP CARGO, in the light of TSI requirements and international standards ISO. The studies have been done in cooperation with dispatch workers and train drivers. The analysis of acoustic pressure distribution in the area around the tested railway line was made using the measurement and calculation methods. The result was a digital noise distribution project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Adam Bajerowski (FT) Michał Adam Bajerowski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Akustyczna ocena zgodności z Technicznymi Specyfikacjami Interoperacyjności na przykładzie kolejowej linii towarowej
Supervisor
Andrzej Gągorowski (FT/DCFTE) Andrzej Gągorowski,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Andrzej Gągorowski (FT/DCFTE) Andrzej Gągorowski,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Seweryn Koziak (FT/DCFTE) Seweryn Koziak,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
pojazd szynowy, tabor kolejowy-towarowy, hałas komunikacyjny, Techniczne Specyfikacje Interoperacyjności
Keywords in English
railway vehicle, cargo railway, traffic noise, Technical Specifications for Interoperability
Abstract in Polish
Celem pracy jest badanie emisji poziomu hałasu wywoływanego przez tabor kolejowy-towarowy, z zastosowaniem urządzeń pomiarowych klasy I i odniesienie otrzymanych wyników do podsystemu ,,Tabor kolejowy- hałas" będącego częścią Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności. Część teoretyczna pracy przybliża zagadnienie hałasu komunikacyjnego, ze szczególną analizą składowych wpływający na hałas wywoływany przez pociągi oraz zjawiska rozchodzenia się fal akustycznych. Opisane zostały także kwestie wpływu hałasu na człowieka i środowisko, metod ochrony przed jego oddziaływaniem oraz regulacji prawnych Europejskich i Polskich. Część projektowa pracy zawiera badania eksperymentalne emisji hałasu wywoływanego przez spalinowe lokomotywy należące do PKP CARGO, z uwzględnieniem wymogów TSI oraz norm międzynarodowych ISO. Badania były przeprowadzone we współpracy z pracownika nastawni ruchu oraz maszynistami. Analizę rozkładu ciśnienia akustycznego na obszarze wokół badanej linii kolejowej dokonano z zastosowaniem metody pomiarowej i obliczeniowej. Efektem końcowym było wykonanie cyfrowego projektu rozkładu poziomu hałasu.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska-Bajerowski_Michał.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 20183

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbf4e619b660c4d129cc490920a3b86c7/
URN
urn:pw-repo:WUTbf4e619b660c4d129cc490920a3b86c7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page