Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preparing of stationary 3D scenes imaging equipment for holographic printing

Rafał Gorzelańczyk

Abstract

This article presents path of creating a stationery 3D scenes imaging equipment for holographic printing according to information provided by Geola (Lithuania) Company. Standa Company, specialized in optical devices, distributes devices being used in this project and Nikon digital camera will be used. Everything will be remotely controlled via USB port and with computer. Firstly general definitions according to holography will be described and then all devices used will be characterized (optical rail, motorized rotation stage, microstep driver and DSLR Nikon camera). Way of connecting and communicating computer with these devices will be shown and I will write about commonly availably SDK and programs used in my project. Lately I will detail the way of creating every step of the station with all pros and cons. Definition will contain all necessary conditions, which should be fulfilled to create proper series of digital images. Geometry will be also descried because it play key role in this project. Main features of the source codes will be shown as well. In the end I will write summarize my work and prepare user manual, check how widely project can be used and it will contain some ideas for developing and usage of the project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Gorzelańczyk Rafał Gorzelańczyk,, Undefined Affiliation
Title in Polish
Kalibracja przestrzeni pomiarowej dla potrzeb systemu cyfrowej generacji hologramów
Supervisor
Marek Sutkowski (FEIT/MO) Marek Sutkowski,, The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Microelectronics and Optoelectronics (FEIT/MO)
Study subject / specialization
, Elektronika i Inżynieria Komputerowa (Elektronics & Computer Engieeniering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
47
Internal identifier
02/I/16
Keywords in Polish
holografia cyfrowa, fotografia, zdalne sterowanie, obsługa portu USB, stolik i akcesoria optyczne, druk holografii, 3D, STANDA, GEOLA, Nikon, time-lapse
Keywords in English
digital holography, photography, remote control, communication via USB port, optical accessories, hologram printing, 3D, STANDA, GEOLA, Nikon, time-lapse
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy zagadnienia cyfrowej rejestracji i wydruku hologramów. Celem jest stworzenie zautomatyzowanego stanowiska do rejestracji wielu obrazów tej samej sceny, Seria takich obrazów pozwoli na utrwalenie danej sceny w postaci wielowidoku w płaszczyźnie poziomej. Taka seria obrazów może posłużyć do wydruku w postaci hologramu cyfrowego. Wytyczne co do parametrów stanowiska zostały zaczerpnięte z materiałów zaprezentowanych przez firmę Geola, natomiast realizacja sprzętowa została wykonana przy użyciu urządzeń firmy Standa i aparatu cyfrowego marki Nikon. Realizacja gotowego stanowiska składa się z wymienionych elementów i może być obsłużona poprzez komputer klasy PC. Komunikacja odbywa się poprzez porty USB. W pierwszej części pracy zostaną przedstawione zastosowane elementy, a następnie zostanie opisana teoretyczna strona realizacji projektu. W dalszych akapitach omówiona będzie technologia wykonania oprogramowania. Na koniec przedstawione zostaną wyniki pracy, napotkane błędy oraz rozrysowana będzie możliwa droga rozwoju projektu.
File
  • File: 1
    GorzelańczykR.pdf
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbefc2b64352246faaca4996bf486f9fa/
URN
urn:pw-repo:WUTbefc2b64352246faaca4996bf486f9fa

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page