Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Technical design of the drainage system of the warehouse facility located at ul. Rzeczna in Warsaw

Adam Grzegorz Górecki

Abstract

This design contains calculations of the amount of rainfall according to two methods: Błaszczyk's method and Bogdanowicz-Stachy’s method. Four results were obtained and one of them was adopted for further calculations. On the basis of the amount of rain taken over, the gutter system and sewage system were selected, which supplied rain water to the storage reservoir. A retention tank and water pumps were selected. Then two infiltration tanks were selected as two separate variants. Next, drawings and bill of quantities were made and one of the solutions was suggested as more reasonable on this basis.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adam Grzegorz Górecki (FEE) Adam Grzegorz Górecki,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt techniczny systemu odwodnienia obiektu hali magazynowej zalokalizowanej przy ul. Rzecznej w Warszawie
Supervisor
Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Kuźniar (FEE/DHEH) Piotr Kuźniar,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Paweł Falaciński (FEE/DHEH) Paweł Falaciński,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt, odwodnienie, infiltracja, zbiornik, kanalizacja, retencja
Keywords in English
design, drainage, infiltration, tank, sewage system, retention
Abstract in Polish
Niniejsza praca zawiera obliczenia ilości deszczu wg dwóch metod: metody Błaszczyka oraz metody Bogdanowicz-Stachy. Z obliczeń uzyskano cztery wyniki oraz przyjęto jeden z nich do dalszej części projektu. Na podstawie ilości przejmowanego deszczu dobrano system rynien i kanalizacji doprowadzający wodę deszczową do zbiornika retencyjnego. Dobrano zbiornik retencyjny, pompy wody, a także dwa zbiorniki infiltracyjne jako dwa oddzielne warianty. Następnie sporządzono rysunki oraz przedmiar robót i na tej podstawie zaproponowano jedno z rozwiązań jako bardziej zasadne.
File
  • File: 1
    260574_Adam_Górecki_Projekt_odwodnienia_hali.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 25873

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbe729652bade413d8c7c3178e1444b2b/
URN
urn:pw-repo:WUTbe729652bade413d8c7c3178e1444b2b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page