Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

METHOD FOR DETERMINING THE ROUTE OF VEHICLES IN THE ONE-ISSUE DELIVERY

Konrad Windolf

Abstract

Transportation is an activity aimed at moving people and cargo into space. In economic terms it consists of reward for services consisting in distributes loads in a timely manner at the lowest possible cost. Distribution is to the movement of products from the places of their production to places of their retail sale to consumers. The aim of the thesis is to determine the optimal transport routes to meet the set modal short stories Bakery products Nowakowski to its customers. In the work presented and characterized were products, and technical measures applied in the company to distribute products. Taken for analysis has been used in the transport plan for the company once at specific orders of customers. The analysis allows to conclude that the company has untapped potential of lading. Reducing the number of cars, and changing fleet vehicles, higher capacity, leading to a reduction in delivery times and reduce the cost of supplies.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Konrad Windolf (FT) Konrad Windolf,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Metoda wyznaczania tras pojazdów w jednoszczeblowym zagadnieniu rozwózkowym
Supervisor
Tomasz Ambroziak (FT/TSEL) Tomasz Ambroziak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Tomasz Ambroziak (FT/TSEL) Tomasz Ambroziak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
dystrybucja, optymalne trasy, obniżenie kosztów.
Keywords in English
distribution, optimum route, cost reduction.
Abstract in Polish
Transport to działalność mająca na celu przemieszczanie osób i ładunków w przestrzeni. W ujęciu ekonomicznym działalność ta polega na odpłatnym świadczeniu usług polegających na rozwózce ładunków w odpowiednim czasie po jak najniższych kosztach. Dystrybucja ma na celu przemieszczanie produktów z miejsc ich wytworzenia do miejsc ich detalicznej sprzedaży konsumentom . Celem pracy dyplomowej jest wyznaczenie optymalnych tras transportowych do realizacji ustalonych zadań przewozowych produktów firmy NOWEL Piekarnia Nowakowski do jej odbiorców. W pracy przedstawione i scharakteryzowane zostały produkty, oraz środki techniczne zastosowane w firmie do dystrybucji produktów. Do analizy wzięty został plan przewozowy stosowany w firmie jednorazowo przy określonych zamówieniach odbiorców. Przeprowadzona analiza pozwala dojść do wniosku, że firma posiada niewykorzystany potencjał przewozowy. Zmniejszenie liczby samochodów, oraz zmiana taboru na pojazdy o większej nośności, prowadzi do zmniejszenia czasu dostaw i obniżenia kosztów dostaw.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_Konrad_Windolf.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9777

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbe5306d2d8f44fac9b4b526ccfc76f3f/
URN
urn:pw-repo:WUTbe5306d2d8f44fac9b4b526ccfc76f3f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page