Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Numerical simulation of hydrogen release to open space

Edyta Dziemińska

Abstract

Hydrogen is inflammable gas, when mixing with air under special conditions hydrogen is forming inflammable mixture. Its leakage can carry high explosion hazard. In open space the most important thing is its molar concentration in free jet leaking from tank. Numerical methods help to forecast the moment when the leakage is growing in hazard. Numerical methods help prevent explosion and simulate unattained explosion. This paper consider cases of hydrogen leaking at very high pressure from small diameter. In the paper there are presented 6 cases of hydrogen leakage for different inlet diameters and compared with with laboratory results. The highest concentration of hydrogen is always close to the inlet. Here are also forming explosive clouds but relatively small. Depending on inlet diameter and mass flow rate the cloud is bigger for higher values and small for smaller values. Numerical simulation helps in better understanding the problem of leakage, forecast its shape and finally provide for safeness in storage places and production places of hydrogen.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Edyta Dziemińska (FPAE) Edyta Dziemińska,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Symulacja numeryczna wpływu wodoru do otwartej przestrzeni
Supervisor
Andrzej Teodorczyk (FPAE/IHE) Andrzej Teodorczyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Lotnictwo i Kosmonautyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-09-2007
Issue date (year)
2007
Pages
70
Internal identifier
MEL; PD-448
Reviewers
Janusz Piechna (FPAE/IAAM) Janusz Piechna,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Andrzej Teodorczyk (FPAE/IHE) Andrzej Teodorczyk,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
napędy lotnicze, symulacja, wodór
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Wodór jest gazem łatwopalnym, a w połączeniu z powietrzem przy odpowiednich warunkach tworzy mieszanki wybuchowe. Jego wycieki mogą stanowić przez to duże niebezpieczeństwo. W przestrzeni otwartej duże znaczenie ma stężenie molowe wodoru w ulatniającej się strudze ze zbiornika. Modelowanie numeryczne pomaga przewidzieć, w którym momencie wyciek staje się zagrożeniem. Pomaga uniknąć wybuchów oraz zasymulować skutki niedoszłego wybuchu. W pracy tej rozważone zostały przypadki wycieku wodoru do powietrza pod wysokim ciśnieniem przez stosunkowo niewielkie otwory. W pracy przedstawiono 6 przypadków dla różnych średnic wlotowych wodoru a następnie porównano w wynikami laboratoryjnymi. Największa koncentracja wodoru jest zazwyczaj przy wlocie wodoru do powietrza, w tej okolicy tworzy się wybuchowa chmura, jednak jest ona sturundowo niewielka. Zależnie od średnicy wlotowej oraz przepływu masowego jest ona większa dla większych wartości i mniejsza dla mniejszych. Symulacja komputerowa pomaga lepiej zrozumieć problem wycieku, przewidzieć jego kształt by w rezultacie podwyższyć bezpieczeństwo w miejscach przechowywanie oraz wytwarzania wodoru.
File
  • File: 1
    Edyta_Dziemińska_dyplom.doc
  • File: 2
    Dyplom_ED_pierwsz_i_druga_strona.doc
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbe2dd88f8c884b999e3650e7f46f71e5/
URN
urn:pw-repo:WUTbe2dd88f8c884b999e3650e7f46f71e5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page