Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modernization of transport service of liquid fuels for the enterprice

Joanna Konstanta

Abstract

The analysis (specification) is concerned about the transportation services of liquid fuel for particular company. The liquid fuel, including unleaded petrol 95 and enleaded petrol 98, fall into category of explosives ( dangerous goods), which are transported according to existing procedures. The legal acts, which were mentioned in this analysis, are the Law on the Carriage of Dangerous Goods and the ADR Convetion. The company choosen for the study is the KONS-TRANS, which deals with te fuel transport, particularly unleaded petrol 95 an 98. The transportation job icluded the realisation of clients’ needs in terms of the fuel delivery. The company cooperates with nine petrol stations. In the analysis the formulas connected with transportation costs were taken into account. Both, fixed and variable costs were described. The next step was the analysis of the arrangement and costs for two variants. The alternatives differed in terms of company’s means of transport, the transport’s arrangement and costs. In the firts specification, which was based on the current data, the company disposed one large capacity vehicle. In the second, the company had two smaller capcity vehicles. In both cases the time measures, the fixed, variable and total costs were made. On the basis of these data the assessment of profitability of modernization was constructed (made). The execution time of the transportation job in the first specification was 195,58 h, while in the second variant it was 363,22 h. Total costs for the first variant was 20 011,69 zl. For the secon one, it was 35 224, 48 zl. On the basis of the analysisi, it was decided that the first specification, which is the actual state of the company, is ore profitable in terms of the short execution time and total costs.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Konstanta (FT) Joanna Konstanta,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Modernizacja obsługi transportowej paliw płynnych dla wybranego przedsiębiorstwa
Supervisor
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
14-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Sławomir Tkaczyk (FT/TSEL) Sławomir Tkaczyk,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
MODERNIZACJA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ, ADR, PALIWA PŁYNNE, MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE, ORGANIZACJA TRANSPORTU
Keywords in English
MODERNIZATION OF TRANSPORT SERVICE, ADR, FUEL, DANGAROUS GOODS, ORGANIZATION OF TRANSPORT
Abstract in Polish
Projekt dotyczy modernizacji obsługi transportowej paliw płynnych dla wybranego przedsiębiorstwa. Paliwa płynne, w tym benzyna bezołowiowa 95 oraz benzyna bezołowiowa 98, zaliczają się do materiałów niebezpiecznych, które transportowane są zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami. Akty prawne, które zostały przytoczone w projekcie to Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych oraz Konwencja ADR. Przedsiębiorstwo, które zostało wybrane do analizy, to spółka KONS-TRANS, która zajmuje się transportem paliw płynnych- benzyny bezołowiowej 95 oraz benzyny bezołowiowej 98. Zadanie przewozowe obejmowało zrealizowanie potrzeb Klientów spółki w zakresie dostaw paliw w miesiącu. Przedsiębiorstwo dostarcza paliwo do dziewięciu stacji paliw. W projekcie uwzględniono wzory potrzebne do obliczeń związanych z kosztami w firmie transportowej. Zostały opisane zarówno koszty stałe, jak i zmienne. Kolejnym krokiem była analiza organizacji oraz kosztów dla dwóch wariantów. Warianty różniły się taborem, którym dysponowało przedsiębiorstwo, organizacją transportu oraz kosztami. W pierwszym wariancie, opisującym obecny stan, firma dysponowała jednym pojazdem o pojemności 30 600 l. W drugim wariancie przedsiębiorstwo miało do dyspozycji dwa środki transportu o pojemności 15 600 l. Zarówno w I jak i II wariancie wykonano obliczenia czasu realizacji zadania przewozowego oraz elementów składowych kosztów stałych, zmiennych oraz całkowitych, na podstawie których dokonano oceny opłacalności przeprowadzenia modernizacji. Czas realizacji zadania przewozowego w wariancie I wyniósł 195,58 godziny, natomiast w wariancie II 363,22 godziny. Koszty całkowite dla wariantu I wynosiły 20 011,69 zł. Dla wariantu II koszt całkowity wyniósł 35 224,48 zł. Na podstawie analizy zdecydowano, że wariant I, czyli obecny stan przedsiębiorstwa jest bardziej korzystny ze względu na krótszy czas realizacji zadania przewozowego oraz znacznie niższe koszty całkowite. Wymiana taboru na nowszy okazała się nieopłacalna dla przedsiębiorstwa KONS-TRANS.
File
  • File: 1
    PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA JOANNA KONSTANTA NR ALBUMU 243302.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11862

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbdd9f36d210247e0a7e847e4809f4aa0/
URN
urn:pw-repo:WUTbdd9f36d210247e0a7e847e4809f4aa0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page