Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Community as a primary unit of local government on example Podkowa Leśna city

Jan Piotr Olejarczyk

Abstract

The purpose of thesis is to present the commune as the basic local government unit, as well as exhibit it’s ability to satisfy the needs of local community. The commune, which was chosen for this analysis, is the city of Podkowa Leśna, with a population of up to 4,000. The choice of municipality is specific because of its status as a garden city, and age of its inhabitants is very diverse. Due to the diverse age, the needs of each group of residents are different - that is why balancing the needs of residents that consist of modernization of the commune with simultaneous preservation of natural values is not an easy task. In the first chapter of my thesis, I present information related to local self-government, describing its functioning, the procedures of appointing governing bodies, and the history of local government in Poland. The second chapter presents issues related to the functioning of the commune, the finances of units and forms of supervision over the local government. The last chapter was devoted solely to the municipality of “Podkowa Leśna”, and it focuses on representing the commune in an economic sense. This chapter indicates the tasks and projects performed in the commune in recent years, along with specific expenses borne by it.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Jan Piotr Olejarczyk (FASS) Jan Piotr Olejarczyk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego na przykładzie Miasta Podkowa Leśna
Supervisor
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
administracja publiczna, samorząd terytorialny, gmina, powiat, województwo, jednostka samorządu terytorialnego, finanse publiczne, gmina Podkowa Leśna, budżet.
Keywords in English
government, community, Podkowa Leśna, city, local government, province, budget, local goverment unit.
Abstract in Polish
Praca została stworzona w celu przedstawienia gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego oraz ukazanie, że jako jednostka samorządu terytorialnego, jest w stanie zaspokoić potrzeby mieszkańców lokalnej społeczności. Gmina, która została wybrana do tej analizy, to miasto Podkowa Leśna, o liczbie mieszkańców nieprzekraczających 4 tysięcy osób. Gmina jest specyficzna, ponieważ stanowi miasto ogród, a wiek jej mieszkańców jest bardzo zróżnicowany. Ze względu na zróżnicowany wiek, potrzeby mieszkańców są inne, dlatego wyważenie potrzeb mieszkańców, modernizacja gminy zachowując walory przyrodnicze nie jest łatwym zadaniem. W pierwszym rozdziale swojej pracy, przedstawiam informacje związane z samorządem terytorialnym, opisaniem jego funkcjonowania, powoływania organów rządzących, oraz historii samorządu terytorialnego w Polsce. W drugim rozdziale przedstawione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem gminy, finansami jednostek oraz formami nadzoru nad samorządem. Ostatni rozdział został poświęcony omawianej gminie, przedstawione zostały informacje o gminie w znaczeniu gospodarczym. W tym rozdziale wskazane zostały zrealizowane zadania na terenie gminy w ostatnich latach, oraz wydatki, jakie gmina ponosi. Słowa
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34757

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbdb7705a69a84388b20413e153ffa16d/
URN
urn:pw-repo:WUTbdb7705a69a84388b20413e153ffa16d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page