Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji z systemem stropów chłodzących

Anna Kłobukowska

Abstract

Praca obejmuje pełny projekt instalacji mechanicznej wentylacji i częściowy klimatyzacji z systemem stropów chłodzących. W zakresie systemu chłodzącego, na podstawie zysków ciepła w pomieszczeniach, dobrano urządzenia wewnętrzne czyli stropy chłodzące oraz urządzenie zewnętrzne będące agregatem chłodu. Pominięto natomiast obliczenia hydrauliczne instalacji z wodą lodową. Przedmiotem pracy jest budynek biurowy znajdujący się w Warszawie. Zakres projektu wyłącza część usługową znajdującą się na parterze, która została objęta oddzielnym opracowaniem projektowym. Celem pracy jest zapewnienie komfortu cieplnego użytkowników budynku.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anna Kłobukowska (FEE) Anna Kłobukowska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Jacek Hendiger (FEE/DHV) Jacek Hendiger,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Hendiger (FEE/DHV) Jacek Hendiger,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Bogdan Mizieliński (FEE/DHV) Bogdan Mizieliński,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Wentylacja, klimatyzacja, stropy chłodzące, zyski ciepła, instalacja, zawory wentylacyjne, centrala wentylacyjna, kanały wentylacyjne
File
  • File: 1
    Kłobukowska_Anna_Praca_Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11883

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbd29aef64c074523b8918e7437c88291/
URN
urn:pw-repo:WUTbd29aef64c074523b8918e7437c88291

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page