Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Application for Estimation of Bone Density on Panoramic Radiograph

Mikołaj Jakub Sadek, Jakub Kmiotek

Abstract

Structure of bone tissue seen on panoramic X-Ray jaw images (so called, pantomographic images) is an important marker of osteoporosis. This disease is characterised by weakening of bone structure, which leads to increased risk of damaging, fracturing and breaking. Early detection of this illness allows introduction of suitable treatment, significantly increasing patients’ quality of life. In given thesis we developed an application helping dentists in diagnosis and description of pantomographic images. Using techniques of image processing and analysis, it allows estimation of values characteristic to patient’s health state, such as bone tissue density and indicators describing shape of mandible. Application is therefore a tool useful both for determination of patient’s health in regard to osteoporosis, including early stages of disease development, and for description of statistics regarding sets of examinations, which may result in using it in scientific research in domain of osteoporosis diagnostics.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mikołaj Jakub Sadek (FMIS) Mikołaj Jakub Sadek,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Jakub Kmiotek (FMIS) Jakub Kmiotek,, Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Title in Polish
Aplikacja do estymacji gęstości beleczek kostnych na obrazach pantomograficznych
Supervisor
Rafał Janusz Jóźwiak (FMIS/DCSDCAM) Rafał Janusz Jóźwiak,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Certifying unit
Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Affiliation unit
Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-04-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Rafał Janusz Jóźwiak (FMIS/DCSDCAM) Rafał Janusz Jóźwiak,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Rafał Janusz Jóźwiak (FMIS/DCSDCAM) Rafał Janusz Jóźwiak,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Magdalena Jasionowska (FMIS/DCSDCAM) Magdalena Jasionowska,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS) Magdalena Jasionowska (FMIS/DCSDCAM) Magdalena Jasionowska,, Department of CAD/CAM Systems Design and Computer-Aided Medicine (FMIS/DCSDCAM)Faculty of Mathematics and Information Science (FMIS)
Keywords in Polish
python, analiza obrazu, DICOM, pantomogram, osteoporoza
Keywords in English
python, image processing, DICOM, pantomogram, osteoporosis
Abstract in Polish
Struktura tkanki kostnej widoczna na rentgenowskich zdjeciach panoramicznych szczeki (tzw. zdjecia pantomograficzne) jest waznym markerem osteoporozy. Choroba ta charakteryzuje sie osłabieniem budowy kosci, co prowadzi do zwiekszonego ryzyka ich uszkodzen, pekniec i złaman. Wczesne wykrycie choroby umozliwia wprowadzenie odpowiedniego leczenia, co znacznie podnosi jakosc zycia pacjentów. W niniejszej pracy opracowano aplikacje wspierajaca lekarzy dentystów w diagnostyce oraz opracowywaniu zdjec pantomograficznych. Wykorzystujac techniki analizy i przetwarzania obrazów, umozliwia ona oznaczanie wartosci charakteryzujacych stan zdrowia pacjenta, takich jak gestosc tkanki kostnej oraz wskazniki opisujace kształt zuchwy. Aplikacja stanowi narzedzie przydatne zarówno w okresleniu stanu zdrowia pacjenta pod katem osteoporozy, właczajac wczesne fazy rozwoju choroby, jak i znajdujace zastosowanie w opracowaniu statystyk dotyczacych zbiorów badan, co moze zaowocowac wykorzystaniem jej w badaniach naukowych w zakresie wykrywania tego schorzenia.
File
  • File: 1
    PracaInzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 23361

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbd2394fc56d646c3baee8fc45afda143/
URN
urn:pw-repo:WUTbd2394fc56d646c3baee8fc45afda143

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page