Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of automated bin lift for rear loading waste collector

Patrycja Wojciechowska

Abstract

This work relates to a design of automated bin lift for rear loading waste collector, including its kinematic mechanism, powertrain as well as its control system. The first chapter is a overview of the solutions concerning in the collection and export of waste, starting from a wide range of waste collectors through bin lifts enabling the efficient grip and ending with the types of collection vehicles and the analysis of their advantages and disadvantages. The second section concerns a design of a bin lift, intended for handling two-wheel and four-wheel containers, mounted on the board of the rear loading waste collector. Based on assumptions made, kinematics model was designed in the initial and final position. There has been mounting configuration of hydraulic cylinders and which made it possible to calculate the load of the bin lift in the characteristic operating points and then fitting suitable cylinders. The next section contains model projects of structural elements, which when folded constitute the entire concept of the mechanism. Made an analysis for strength and stiffness. The third section presents the design of the propulsion system and the selection of each of its components from the existing companies in the field of hydraulics. The next part of the work as its main accent shows a design of drive control solution, which includes project control relay and software for PLC written in Ladder Diagram and selection of the necessary elements to measure process variables such as sensors and a controller which supports algorithm. The document contains also an alternative powertrain with controls designed for its in the relay.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Wojciechowska (FACME) Patrycja Wojciechowska,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt zautomatyzowanego mechanizmu zasypowego dla pojazdu zbierającego odpady
Supervisor
Jan Szlagowski (FACME/ICME) Jan Szlagowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Paweł Gomoliński (FACME/ICME) Paweł Gomoliński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Paweł Gomoliński (FACME/ICME) Paweł Gomoliński,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
mechanizm zasypowy pojazd asenizacyjny hydrauliczny układ napędowy układ sterowania sterownik PLC
Keywords in English
bin lift rear loading waste collector hydraulic drive system control system PLC driver
Abstract in Polish
Praca zawiera projekt zautomatyzowanego mechanizmu zasypowego, obejmujący jego mechanizm kinematyczny, układ napędowy oraz sterowania. Pierwszy rozdział zawiera opis i przegląd rozwiązań zajmujących się zbiórką i wywozem odpadów, począwszy od szerokiego zakresu pojemników gromadzących śmieci poprzez mechanizmy zasypowe umożliwiające sprawny chwyt, skończywszy na typach pojazdów asenizacyjnych, analizie ich zalet oraz wad. Drugi rozdział dotyczy projektu mechanizmu zasypowego, przeznaczonego do obsługi pojemników dwukołowych oraz czterokołowych, montowanym na płycie pojazdu asenizacyjnego z załadunkiem tylnym. W oparciu o założenia, została dobrana kinematyka modelu w początkowym i końcowym położeniu. Dokonano konfiguracji mocowania cylindrów hydraulicznych, co umożliwiło obliczenie obciążeń mechanizmu zasypowego w charakterystycznych punktach pracy, następnie dobranie odpowiednich siłowników. Kolejna część rozdziału zawiera projekty poszczególnych elementów konstrukcji modelu, które po złożeniu stanowią spójną całość mechanizmu. Przeprowadzono jego analizę wytrzymałościową oraz sztywnościową. Rozdział trzeci obejmuje projekt układu napędowego, dobór poszczególnych jego komponentów z wiodących firm zajmujących się hydrauliką siłową. Dalsza część pracy stanowi jej główny akcent, przedstawia przykładowe rozwiązania sterowania zaprezentowanego napędu, do których należy projekt przekaźnikowego systemu oraz oprogramowanie do sterownika PLC pisane w języku Ladder Diagram. Następnie dobrano niezbędne elementy umożliwiające pomiary zmiennych procesowych takich jak czujniki oraz sam sterownik obsługujący algorytm. Dokument zawiera rozwiązanie alternatywne sterowania układu napędowego, przedstawiający inny sposób automatyzacji cyklu roboczego w postaci przekaźnikowego systemu sterowania.
File
  • File: 1
    Praca Dyplomowa_PWojciechowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9116

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbd15064dcc3745dba442033b31fb7c30/
URN
urn:pw-repo:WUTbd15064dcc3745dba442033b31fb7c30

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page