Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The issues of adaptation of rural youth in a big city - an example of administrative students

Sylwia Wiszniewska

Abstract

This work raises the question of adaptation problems of rural youth, who decided to start their studies in a big city. It is a comparative analysis of real experiences of students who began their studies in another major city and the cases described in literature. The research was conducted in a form of interviews, so as to present the respondents' perspective more accurately. During the interviews, the young spoke about their memories of childhood and education. Questions about their resons to choose the university or faculty were one of the important points of the interview.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Sylwia Wiszniewska (FASS) Sylwia Wiszniewska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Problematyka adaptacji młodzieży wiejskiej w dużym mieście - przykład studentów administracji
Supervisor
Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
młodzież/ studenci/ wieś/ studia wyższe/ miasto/ problemy adaptacyjne
Keywords in English
youth/ students/ country/ higher education/ city/ adaptive issues
Abstract in Polish
Praca porusza kwestie problemów adaptacyjnych młodzieży wiejskiej, która zdecydowała się rozpocząć studia wyższe w dużym mieście. Jest to analiza porównawcza faktycznych doświadczeń studentów, którzy rozpoczęli studia w innym, większym mieście, z przypadkami opisanymi w literaturze. Badania zostały przeprowadzone w formie wywiadów, tak aby lepiej przedstawić perspektywę respondentów. Podczas rozmów młodzież opowiadała o swoich wspomnieniach z okresu dzieciństwa oraz edukacji. Ważnym elementem wywiadów były także pytania dotyczące motywów wyboru uczelni oraz kierunku.
File
  • File: 1
    praca licencjacka2.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13261

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbd077ab46624457c9f078b05bc87708f/
URN
urn:pw-repo:WUTbd077ab46624457c9f078b05bc87708f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page