Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of the safety management system in a supply chain (as per ISO 28000) in the middle size transporting firm

Daniel Jarosław Widort

Abstract

The topic of the paper is to propose and deploy the project of the safety management system in a supply chain (as per ISO 28000:2007) in the middle size transporting firm. The aim of the project is to raise safety in the examined enterprise on the level of the supply chain. The transporting industry is growing fast. The whole development enlarges together with technology. The mean of the project realization from the scientific uphold is the utilization of the newest technological solutions into the business structure. These solutions don’t only enhance safety during conveyance of the commodity but also, ensure better comfort for the drivers and have a positive impact on the image of the company. Most of the operations are based on the requirements and insights incorporated in ISO 28000:2007. In the beginning, most attention was given to the definition of safety in operation management. The authors such as Huczek, Sołtysik, and Świerczek describe in detail the process of safety management in the transportation sector. P. Kisielewski and A. Lerka in their text disclose the meaning of the risk analysis, in other words, the element closely connected with the improvement of the safety in the enterprise. The economic subject, in which amendments on the level of a supply chain are going to be discussed, is the middle size transportation company. The business works in Europe managing mainly carriage by land. The work’s first phase is a diagnosis of the current condition of the problem. It is important to take a closer look at the economic subject and the way the businesses administration is conducted, having in mind, a supply chain protection. The subsequent chapter takes into consideration the analysis of compiling the reports and suggestions of the next remedial steps. One of the elements that surely will increase the level of protection in transportation is deploying the safety policy. Its rules will be available not only for employees but also, for the public because of on the company’s website. The next element which will help with the safety level is the investment in a new IT system including transporting vehicles and headquarters in the place of the business. New technology implementation will help to more precisely control cars that are being on the road and also the possibility of the remote turning off the engine (ex. in case of robbery). Those investments are going to be supported by the employee orientation about its service and additional training about keeping safety in specific European countries. The enterprise will also go through the process of certification of the ISO 28000:2007 norm. All the operations will not only increase the safety of the workers and transported goods at a noticeable degree but also, bring the marketing advantages. The organization that uses new technologies in transportation and owns the most important certifications builds trust among future clients and gives the opportunity for the new and more profitable partnership offers.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daniel Jarosław Widort (FoM) Daniel Jarosław Widort,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt systemu zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw wg ISO 28000 w średniej wielkości firmie transportowej
Supervisor
Katarzyna Skroban (FoM/CIE) Katarzyna Skroban,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Lisowska (FoM/CIE) Agnieszka Lisowska,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Katarzyna Skroban (FoM/CIE) Katarzyna Skroban,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
łańcuch dostaw, bezpieczeństwo w transporcie, logistyka
Keywords in English
Supply chain, transport’s safety, logistics
Abstract in Polish
Tematem pracy jest zaproponowanie oraz wdrożenie projektu systemu zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw wg ISO 28000:2007 w średniej wielkości firmie transportowej. Celem projektu jest podniesienie bezpieczeństwa w badanym przedsiębiorstwie na poziomie łańcucha dostaw. Branża transportowa prężnie się rozwija, a całemu postępowi towarzyszy także rozwój technologiczny. Środkiem realizacji projektu od strony technicznej jest wdrożenie w strukturę przedsiębiorstwa nowych rozwiązań technologicznych, które nie tylko poprawiają bezpieczeństwo podczas transportu towarów, ale również zapewniają większy komfort dla kierowców, a także mają pozytywny wpływ na wizerunek przedsiębiorstwa. Większość przeprowadzanych działań jest opartych o wytyczne i wskazówki zawarte w normie ISO 28000:2007. Na początku zwrócono uwagę na definicję oraz istotę pojęcia bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw w ujęciu literaturowym. Autorzy tacy jak Huczek, Sołtysik i Świerczek szczegółowo opisują procesy zarządzania bezpieczeństwem w transporcie. P. Kisielewski oraz A. Lerka w swoim dziele natomiast przybliżają nam pojęcie analizy ryzyka, czyli elementu ściśle powiązanego z poprawą bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Podmiotem gospodarczym, w którym będą przeprowadzane omawiane usprawnienia na szczeblu łańcucha dostaw jest średniej wielkości firma transportowa, która działa na terenie Europy, prowadząc transport głównie lądowy. Pierwszym etapem podejmowanych prac będzie zdiagnozowanie obecnego stanu omawianego problemu w przedsiębiorstwie. W tym celu należy przyjrzeć się zasobom podmiotu gospodarczego oraz sposobu zarządzania firmą ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Dalszym etap obejmuje analizę sporządzonych raportów oraz zaproponowanie kroków naprawczych. Jednym z elementów, który z pewnością podniesie poziom bezpieczeństwa w transporcie jest wdrożenie polityki bezpieczeństwa, która będzie dostępna nie tylko dla pracowników organizacji, ale również zostanie zamieszczona na stronie internetowej firmy. Kolejnym elementem, który w znaczny sposób poprawi poziom bezpieczeństwa będzie inwestycja w nowy system informatyczny, który będzie obejmował zarówno pojazdy transportowe, jak i centralę w siedzibach przedsiębiorstwa. Wdrażana technologia pozwoli na dokładniejszą kontrolę samochodów będących w trasie, a także możliwość zdalnego wyłączania silników w pojazdach (np. w przypadku próby kradzieży). Inwestycje te będą wsparte przeszkoleniem pracowników z zakresu ich obsługi, a także dodatkowymi szkoleniami na temat zachowania bezpieczeństwa w konkretnych europejskich krajach. Przedsiębiorstwo przejdzie także proces certyfikacji pod kątem normy ISO 28000:2007. Całość przeprowadzonych prac nie tylko w znacznym stopniu podniesie bezpieczeństwo pracowników oraz transportowanych towarów, ale również przyniesie korzyści marketingowe. Przedsiębiorstwo wykorzystujące nowoczesne technologie w transporcie oraz posiadające najważniejsze certyfikaty wzbudza większe zaufanie wśród potencjalnych klientów i pozwala na nawiązanie nowych, korzystnych ofert współpracy.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Daniel_Widort.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26833

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbd01e3bcac4249c591741a0d9940fc15/
URN
urn:pw-repo:WUTbd01e3bcac4249c591741a0d9940fc15

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page