Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Vehicles selection for the delivery system service based on the pharmaceutical company example

Agnieszka Sikorska

Abstract

The aim of the following paper is to choose the best vehicle providing supply chain service based on example of “Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej Slawex” Sp. z o.o. company. Costs of transportation were chosen as main criterion. Retail customers were recipients - pharmacies for which services were provided by the company. Analyzed company was found in 1990. It is main scope is to provide pharmacies with wide range of medicaments and various products associated with this particular field of economy. The company owns offices and warehouse facilities. Buildings are equipped with air condition and fans. Constant temperature and humidity measurement guarantees proper conditions for drugs storage. Company organizes trainings for pharmacists several times a year. The subject of the study in paper was analysis of drugs delivery system based on the example of aforementioned company. Three types of vehicles, each one with different technical parameters, were used to carry out the analysis. Calculations were done with the help of “Optymalizacja tras odwozu” application, created by Professor Jerzy Leszczyński. Chapter I contains technical and law requirements concerning drugs and other medicaments transportation. Chapter II reveals basic information about PDF Slawex company. Here you will find information about organizational structure, recipients and their needs identification, area for which services are provided and finally vehicles used by the company. Chapter III contains information regarding travelling salesman problem, which is the base of the “Optymalizacja tras odwozu” application and three variants of the delivery service. First one – present system for which company decided and other two variants – delivery systems with proposed new vehicles. In chapter IV transportation costs in all tree variants were calculated. Chapter V contains conclusions resulting from the aforementioned calculations. Based on the carried out analysis, propose variants were compared with the present transportation system in PDF Slawex company. As a result, the most cost-effective variant was chosen. Benefits the best variant were also described.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Sikorska (FT) Agnieszka Sikorska,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Dobór środków transportowych do obsługi sieci dostaw na przykładzie branży farmaceutycznej
Supervisor
Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Logistics and Transport Systems (FT/TSEL)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-04-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jolanta Żak (FT/TSEL) Jolanta Żak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Danuta Żebrak (FT/TSEL) Danuta Żebrak,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
środki transportowe, optymalizacja, przewozy, problem komiwojażera
Keywords in English
vehicles, optimization, shipment, travelling salesman problem
Abstract in Polish
Celem pracy dyplomowej był wybór najlepszego środka transportu do obsługi sieci dostaw na przykładzie firmy „Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej Slawex" Sp. z o.o., biorąc pod uwagę koszty transportowe. Klientami detalicznymi, wymienionymi w pracy dyplomowej, byli odbiorcy, czyli apteki korzystające z usług firmy. Analizowane przedsiębiorstwo powstało w 1990 r. Zajmuje się zaopatrywaniem aptek w wszelkiego rodzaju medykamenty oraz inne produkty związane z farmaceutyką. Posiada własne budynki biurowe oraz zaplecze magazynowe. Obiekty są wentylowane i klimatyzowane, prowadzony jest także monitoring temperatur oraz wilgotności, gwarantujący odpowiednie warunki przechowywania leków. Firma kilka razy w roku organizuje szkolenia dla pracowników aptek. Przedmiotem badania w pracy była analiza przewozu leków na przykładzie firmy „Slawex”. Do analizy wykorzystane zostały trzy środki transportowe o różnych parametrach. Obliczenia wykonane zostały z wykorzystaniem programu komputerowego Pana prof. Jerzego Leszczyńskiego pt.: „Optymalizacja tras odwozu”. W rozdziale I zawarte zostały uwarunkowania prawne i techniczne w zakresie przewozu leków i innych medykamentów. Rozdział II zawiera podstawowe informacje dotyczące firmy PDF Slawex. Znajdziemy tu strukturę organizacyjną firmy, identyfikację odbiorców i ich potrzeb, obsługiwany obszar oraz środki transportowe wykorzystywane przez firmę. Rozdział III zawiera opis zagadnienia n-komiwojażera, wykorzystywanego przez program komputerowy „Optymalizacja tras odwozu” oraz trzy warianty obsługi transportowej. Pierwszy z nich stanowiła obecna obsługa transportowa w firmie PDF Slawex, zaś dwa następne, to zaproponowane warianty obsługi przy użyciu innych środków transportowych. W rozdziale IV policzone zostały koszty transportowe w poszczególnych wariantach obsługi transportowej. Rozdział V zawiera wnioski, wynikające z przeprowadzonych obliczeń. Na podstawie przeprowadzonej analizy, zaproponowane warianty zostały porównane z obecną obsługą transportową w przedsiębiorstwie PDF Slawex, w efekcie czego wybrany został najbardziej opłacalny wariant. Przedstawiono również korzyści wynikające z zaproponowanej zmiany.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Agnieszka_Sikorska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10951

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbce1f9034adc41f7bd722168d284b8c2/
URN
urn:pw-repo:WUTbce1f9034adc41f7bd722168d284b8c2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page