UMP Maps creation supporting application

Łukasz Malinowski

Abstract

This thesis concerns UMP Project (Uzupełniająca Mapa Polski). The goal of this project is to create open maps, intended to be used in GPS receivers. First part presents the project itself and topics related to it: GPS technology and solutions used in UTVIP project. Second part presents design of the system. System is used for UMP maps edition. Presented subjects focus on technology, architecture awl used solutions.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Łukasz Malinowski (FEIT / IN)
Łukasz Malinowski,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishAplikacja wspomagająca tworzenie map UMP
Supervisor Paweł Radziszewski (FEIT / IN)
Paweł Radziszewski,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2008
Internal identifierENII-PI.000894
Keywords in PolishUMP, GPS, mapy, aplikacja klient — serwer
Keywords in EnglishliMP, GPS, maps, client-server application
Abstract in PolishTematyka pracy skupiona jest wokół projektu UMP (Uzupełniającej Mapy Polski), Projekt ma celu tworzenie otwartych map przeznaczonych dla odbiorników GPS. Pierwsza część pracy omawia sam projekt oraz zagadnienia z nim związane: technologię (IPS oraz rozwiązania zastosowane w projekcie UMP. Druga część pracy przedstawia projekt systemu. Aplikacja służy do edycji map UMP. Zaprezentowane zagadnienia to technologie realizacji, specyükacj a wymagań, architektura i zastosowane rozwiązania.

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?