Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wpływ warunków procesu aluminiowania na mikrostrukturę warstw oraz podłoża nadstopu niklu Inconel713C

Aleksandra Sienicka

Abstract

The aim of this work was to improve the surface properties of a IN 713C nickel based superalloy by forming Zr–modified aluminide coatings and to analyse the impact of CVD aluminizing time on the microstructure NiAl layers and the substrate. In order to characterize the microstructure of analysed layers and alloy, light and scanning electron microscopy, energy dispersive spectroscopy, X-ray diffraction, optical profilometry were used. Their properties were measured by scratch test and Vickers microhardness tests. The layers were obtained on Inconel 713C by the CVD method in the vapours of AlCl3 + ZrCl3 in the athmosphere of hydrogen as a carrier gas. These coatings consisted of two sub-layers with zirconium-rich particles between them. It has been shown that a prolonged time of aluminizing process affects the microstructure of the aluminide coatings leading to an increase in the surface roughness and hardness. On the other hand a longer time of aluminizng process changes neither the phase/chemical composition of the layers and nor the microstructure of the substrate.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Aleksandra Sienicka (WIM) Aleksandra Sienicka Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Tytuł w języku polskim
Wpływ warunków procesu aluminiowania na mikrostrukturę warstw oraz podłoża nadstopu niklu Inconel713C
Promotor
Krzysztof Kurzydłowski (WIM/ZPM) Krzysztof Kurzydłowski Zakład Projektowania Materiałów (WIM/ZPM)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Jednostka prowadząca
Zakład Projektowania Materiałów (WIM/ZPM)
Kierunek / specjalność studiów
, Inżynieria Materiałowa
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
11-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Identyfikator wewnętrzny
IM-D.001977
Recenzenci
Halina Garbacz (WIM/ZPM) Halina Garbacz Zakład Projektowania Materiałów (WIM/ZPM)Wydział Inżynierii Materiałowej (WIM)
Słowa kluczowe w języku polskim
Inconel 713C; Warstwy aluminidkowe; CVD; Fazy międzymetaliczne NiAl
Słowa kluczowe w języku angielskim
Inconel 713C; Aluminide coatings; CVD; Intermetallic phases NiAl
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy była poprawa właściwości powierzchniowych nadstopu niklu IN 713C poprzez wytworzenie dyfuzyjnych warstw aluminidkowych modyfikowanych cyrkonem oraz zbadanie wpływu czasu procesu aluminiowania metodą CVD na mikrostrukturę warstw i podłoża. Do scharakteryzowania mikrostruktury wytworzonych warstw i podłoża stopu IN 713C wykorzystano techniki takie jak: mikroskopia świetlna, skaningowa mikroskopia elektronowa, spektroskopia z dyspersją energii, dyfraktometrię rentgenowską, profilometria optyczna, scratch test oraz mikrotwardość Vickersa. Procesy aluminiowania realizowano metodą CVD w parach AlCl3 + ZrCl3 w atmosferze wodoru jako gazu nośnego na podłożu stopu Inconel 713C. Otrzymano dyfuzyjne powłoki aluminidkowe, składające się z dwóch podwarstw. Na granicy tych stref wykazano występowanie cyrkonu. Zauważono, że wydłużenie czasu aluminiowania ma wpływ na mikrostrukturę warstw aluminidkowych. Wykazano wzrost chropowatości i twardości powierzchni wraz ze wzrostem czasu prowadzenia procesu. Nie stwierdzono wpływu czasu prowadzenia procesu na skład fazowy i chemiczny warstwy oraz na jej przyczepność do podłoża stopu niklu. Stwierdzono również, że wydłużenie czasu aluminiowania nie powoduje zmian w mikrostrukturze podłoża.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Praca inżynierska Aleksandra Sienicka.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 8049

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbc9d56b6023b44869c2e086b0019c579/
URN
urn:pw-repo:WUTbc9d56b6023b44869c2e086b0019c579

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony