Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of aluminizing conditions on the microstructure of coatings and the substrate nickel-based superalloy Inconel 713C

Aleksandra Sienicka

Abstract

The aim of this work was to improve the surface properties of a IN 713C nickel based superalloy by forming Zr–modified aluminide coatings and to analyse the impact of CVD aluminizing time on the microstructure NiAl layers and the substrate. In order to characterize the microstructure of analysed layers and alloy, light and scanning electron microscopy, energy dispersive spectroscopy, X-ray diffraction, optical profilometry were used. Their properties were measured by scratch test and Vickers microhardness tests. The layers were obtained on Inconel 713C by the CVD method in the vapours of AlCl3 + ZrCl3 in the athmosphere of hydrogen as a carrier gas. These coatings consisted of two sub-layers with zirconium-rich particles between them. It has been shown that a prolonged time of aluminizing process affects the microstructure of the aluminide coatings leading to an increase in the surface roughness and hardness. On the other hand a longer time of aluminizng process changes neither the phase/chemical composition of the layers and nor the microstructure of the substrate.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Sienicka (FMSE) Aleksandra Sienicka,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Wpływ warunków procesu aluminiowania na mikrostrukturę warstw oraz podłoża nadstopu niklu Inconel713C
Supervisor
Krzysztof Kurzydłowski (FMSE/DMD) Krzysztof Kurzydłowski,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Materials Design (FMSE/DMD)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.001977
Reviewers
Halina Garbacz (FMSE/DMD) Halina Garbacz,, Division of Materials Design (FMSE/DMD)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
Inconel 713C; Warstwy aluminidkowe; CVD; Fazy międzymetaliczne NiAl
Keywords in English
Inconel 713C; Aluminide coatings; CVD; Intermetallic phases NiAl
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy była poprawa właściwości powierzchniowych nadstopu niklu IN 713C poprzez wytworzenie dyfuzyjnych warstw aluminidkowych modyfikowanych cyrkonem oraz zbadanie wpływu czasu procesu aluminiowania metodą CVD na mikrostrukturę warstw i podłoża. Do scharakteryzowania mikrostruktury wytworzonych warstw i podłoża stopu IN 713C wykorzystano techniki takie jak: mikroskopia świetlna, skaningowa mikroskopia elektronowa, spektroskopia z dyspersją energii, dyfraktometrię rentgenowską, profilometria optyczna, scratch test oraz mikrotwardość Vickersa. Procesy aluminiowania realizowano metodą CVD w parach AlCl3 + ZrCl3 w atmosferze wodoru jako gazu nośnego na podłożu stopu Inconel 713C. Otrzymano dyfuzyjne powłoki aluminidkowe, składające się z dwóch podwarstw. Na granicy tych stref wykazano występowanie cyrkonu. Zauważono, że wydłużenie czasu aluminiowania ma wpływ na mikrostrukturę warstw aluminidkowych. Wykazano wzrost chropowatości i twardości powierzchni wraz ze wzrostem czasu prowadzenia procesu. Nie stwierdzono wpływu czasu prowadzenia procesu na skład fazowy i chemiczny warstwy oraz na jej przyczepność do podłoża stopu niklu. Stwierdzono również, że wydłużenie czasu aluminiowania nie powoduje zmian w mikrostrukturze podłoża.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Aleksandra Sienicka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8049

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbc9d56b6023b44869c2e086b0019c579/
URN
urn:pw-repo:WUTbc9d56b6023b44869c2e086b0019c579

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page