Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

System Supporting Signing Up for Laboratory Classes

Paweł Szczepański

Abstract

The main purpose of this work is design and implementation of a system supporting signing up for laboratory classes. It was created to meet the requirements for dividing students into laboratory groups basing on analysis of their preferences. System bas implemented three algorithms allowing to divide students. Each of these algorithms take different criteria as its priority. System completes the functionality of didactic server studia.elka.pw.edupl.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Szczepański (FEIT/ICS) Paweł Szczepański,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
System zapisów na zajęcia laboratoryjne
Supervisor
Waldemar Grabski (FEIT/ICS) Waldemar Grabski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENII-PI.001020
Keywords in Polish
php, mysql, apache, ssl, eres, system, zapisy
Keywords in English
php, mysql, apache, ssĘ eres, system, signup
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy jest projekt oraz implementacja systemu zapisów na zajęcia laboratoryjne. Został on stworzony, aby sprostać potrzebie prowadzenia zapisów studentów bazując na analizie ich preferencji. System ma zaimplementowane trzy algorytmy umożliwiaj âce podział studentów, z których każdy generuje wyniki biorąc pod uwagę inne kryterium jako priorytetowe. System stanowi uzupełnienie fui*cjonalności serwera dydaktycznego studia.elka.pw.edu.pl.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbc9ac5bfebd2467ab76278b64d310a47/
URN
urn:pw-repo:WUTbc9ac5bfebd2467ab76278b64d310a47

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page