Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the modernization of supplying buildings from the district heating network together with a project of a new district heating network

Rafał Dębkowski

Abstract

In this thesis an analysis of profitability of planned modernization with the change of the group to individual heating substation and a project of a new district heating network to 4 multi-family residential buildings in Lomza (IV climate zone) has been presented. In the first part of thesis in order to find the best solution of the investment variant the cost analysis has been done. Capital expenditures of projected thermal modernization measures with of the change in district heating network and changes in exploitation costs in the period of 20 years have been compared. The analysis 4 variants has been included - the buildings before and after the thermo-modernization and with group and individual heating substation. In the second part of thesis a technology of pre-insulated district heating network has been described. The project of a new district heating network for the discussed buildings has been prepared. A scope of design include calculations, technical description and drawings. A hydraulic calculations and pressure distribution for designed connection have been prepared. Technical description consists of predicted path details, depths at witch pipes will be placed and possible collisions. Additionally precise guidelines for groundwork and assembly, and for alarm system have been described. It has been showed that the optimal variant is full modernization of the buildings with the change of group to individual heating substation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Dębkowski (FEE) Rafał Dębkowski,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza modernizacji zasilania budynków z sieci ciepłowniczej wraz z projektem nowego przyłącza
Supervisor
Jerzy Kwiatkowski (FEE/DPEGHS) Jerzy Kwiatkowski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jerzy Kwiatkowski (FEE/DPEGHS) Jerzy Kwiatkowski,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Małgorzata Ziombska (FEE/DPEGHS) Małgorzata Ziombska,, Department of Power Engineering and Gas Heating Systems (FEE/DPEGHS)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
analiza LCC, sieć ciepłownicza, projekt przyłącza sieci ciepłowniczej
Keywords in English
analysis LCC, district heating, design of connection to district heating network
Abstract in Polish
W niniejszej pracy przedstawiono analizę opłacalności planowanych modernizacji oraz wykonano projekt nowego przyłącza sieci ciepłowniczej do 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych w Łomży (IV strefa klimatyczna), wraz ze zmianą źródła ciepła z węzła grupowego na węzły indywidualne. W pierwszej części pracy w celu znalezienia najlepszego rozwiązania przeprowadzono analizę kosztową wyboru wariantu inwestycyjnego. Porównano nakłady inwestycyjne projektowanych termomodernizacji wraz z przyłączem sieci ciepłowniczej oraz zmiany źródła ciepła i koszty eksploatacyjne w okresie 20 lat. W skład analizy wchodzą 4 warianty - gdy budynki są przed i po modernizacji oraz gdy źródłem ciepła jest węzeł grupowy lub węzły indywidualne. W drugiej części pracy opisano technologię układania sieci ciepłowniczych w systemie rur preizolowanych. Wykonano także projekt nowego przyłącza sieci ciepłowniczej do omawianych budynków. Zakres projektu obejmuje część obliczeniową, opis techniczny dotyczący wykonania przyłącza oraz część rysunkową. W części obliczeniowej wykonano obliczenia hydrauliczne oraz rozkładu ciśnienia dla projektowanego przyłącza. Opis techniczny zawiera informacje o przebiegu trasy sieci ciepłowniczej, posadowieniu wysokościowym oraz możliwych kolizjach. Opisuje także wytyczne do prowadzenia robót ziemnych i montażowych oraz wykonania instalacji alarmowej. Pokazano że, najkorzystniejszym wariantem jest wykonanie pełnej termomodernizacji budynków i wymiana węzła grupowego na węzły indywidualne.
File
  • File: 1
    Dębkowski Rafał 253466 Praca Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11587

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbc683e7987ba46519b1d0affceb1a83b/
URN
urn:pw-repo:WUTbc683e7987ba46519b1d0affceb1a83b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page