Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Thermomodernization of a public building

Jacek Tomasz Stasiak

Abstract

The aim of this study is to perform an energy audit in order to reduce heating demand and reduce the emission of the building of the Municipal Centre for Culture and Sport in Jablonna. The work consists of four parts. Descriptive part contains the technical description of the construction and installation of the building. In the second part the energy performance of the existing situation was made along with the presentation of calculations. In the next section was performed an energy audit, which contains suggestions of economically viable solutions to reduce the energy consumption of the building and reduce its emissivity, the term profitability and payback timespan of these solutions and selection of the most favorable option and presentation the possibilities of its financing. In the fourth part was made the energy performance to verify the solutions proposed in the audit. Attachments are inventory of architectural and construction (10 drawings A3), which is the basis for the calculation of energy performance, VAT invoice for fuel gas for the period 01-30.11.2015 by a fixed component of fees for fuel gas for the calculation of the energy audit and the Excel spreadsheet, wherein all of the calculations are performed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jacek Tomasz Stasiak (FCE) Jacek Tomasz Stasiak,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej
Supervisor
Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-05-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4463
Reviewers
Szymon Firląg (FCE/ICE) Szymon Firląg,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
termomodernizacja, audyt energetyczny, charakterystyka energetyczna, zrównoważony rozwój, budownictwo energooszczędne
Keywords in English
thermomodernization, energy audit, energy performance, sustainable development, energy-saving building,
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest wykonanie audytu energetycznego w celu obniżenia zapotrzebowania na ciepło i zmniejszenia emisyjności budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie. Praca składa się z części opisowej, w której zawarty jest opis techniczny konstrukcji i instalacji budynku, z części dotyczącej charakterystyki energetycznej stanu istniejącego wraz z przedstawieniem toku obliczeń, części dotyczącej audytu energetycznego, w którym zawarto propozycje uzasadnionych ekonomicznie rozwiązań ograniczających zużycie energii przez budynek i zmniejszających jego emisyjność, określenie opłacalności i czasu zwrotu tych rozwiązań oraz wybranie najkorzystniejszego wariantu i przedstawienie możliwości jego sfinansowania oraz z części dotyczącej projektowanej charakterystyki energetycznej w celu weryfikacji rozwiązań zaproponowanych w audycie. Do pracy została załączona inwentaryzacja architektoniczno-budowlana (10 rysunków formatu A3), będąca podstawą obliczeń charakterystyki energetycznej, faktura VAT za paliwo gazowe za okres 01-30.11.2015 według której ustalono składowe opłat za paliwo gazowe do obliczeń audytu energetycznego oraz arkusz kalkulacyjny Excel, w którym przeprowadzono całość obliczeń.
File
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 3116

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbc2e9f9278dd4214b509d8197797a569/
URN
urn:pw-repo:WUTbc2e9f9278dd4214b509d8197797a569

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page