Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

WWW application for testing and performance evaluation of machine learning methods

Mateusz Chadaj

Abstract

The aim of this thesis was to create WWW application for testing and performance evaluation of machine learning methods. The attention was focused on methods for agent-based systems modelling and optimization. First chapters provide an introduction to the field of agent-based systems and machine learning. Moreover, a brief survey of existing software packages for analysis of machine learning methods is presented. Next, the architecture and implementation of the developed system are described. Several tests were performed to verify the utility and correctness of the WWW application.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Chadaj (FEIT/ICS) Mateusz Chadaj,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja WWW do porównywania i oceniania metod uczenia maszynowego
Supervisor
Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz (FEIT/AK) Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
78/16 (2192)
Reviewers
Jacek Marek Lewandowski (FEIT/ICS) Jacek Marek Lewandowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz (FEIT/AK) Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz,, The Institute of Control and Computation Engineering (FEIT/AK)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
systemy agentowe,uczenie maszynowe,uczenie ze wzmocnieniem,platforma symulacyjna, aplikacja WWW
Keywords in English
machine learning, reinforcement learning, WWW application, agent-based system
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było stworzenie platformy internetowej, która pozwoli na implementowanie i porównywanie metod uczenia maszynowego w zadaniach modelowanych jako systemy agentowe. W ramach pracy zaimplementowano przykładowe zadanie oraz metodę rozwiązującą to zadanie z wykorzystaniem uczenia ze wzmocnieniem. Pierwsze rozdziały pracy stanowią wprowadzenie do systemów agentowych oraz uczenia maszynowego. Przedstawione zostało w nich również kilka aktualnie stosowanych rozwiązań. W dalszej części znajduje się opis architektury i implementacji zrealizowanej aplikacji. W ramach pracy wykonane zostały testy w celu zweryfikowania użyteczności i poprawności aplikacji WWW.
File
  • File: 1
    Aplikacja WWW do porównywania i oceniania metod uczenia maszynowego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13035

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbc24e5cdda4f46ca86ab673de6afe334/
URN
urn:pw-repo:WUTbc24e5cdda4f46ca86ab673de6afe334

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page