Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary design of free-standing molasses storage tank with nominal capacity of 200 m3

Michał Zając

Abstract

The topic of the paper is "Preliminary design of free-standing molasses storage tank with nominal capacity of 200 m3." This paper presents the tank of molasses candy design process. The paper consists of 6 chapters. The first chapter presents the process of sugar production from sugar beets. The second chapter describes how liquid is storaged, types of containers intended for this purpose, and activities needed for pumping molasses. The third chapter presents the selection of the type of construction of the tank, its internal dimensions, and also includes strength calculations allowing to select appropriate materials and wall thickness of the tank. In the fourth chapter there were made thermochemical calculations for flow of the heat required to heat the molasses to 40° C, and thermal resistance of the wall of the tank. At the end of this chapter they were made calculations to verify the correctness of calculations. The fifth chapter contains the process of creating a three-dimensional model of the tank in the programme Autodesk Inventor. In the last chapter using the application Solid Works Silmulation conducted endurance simulations to verify the strains, displacements, stresses. The simulation confirmed the correctness of the calculations of the third chapter. To the paper was attached the conjunction drawing of the tank, as well as selected drawings.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Zając (FCEMP) Michał Zając,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt wstępny wolnostojącego zbiornika do magazynowania melasu o pojemności nominalnej 200 m3
Supervisor
Jacek Wernik (FCEMP/IMEn) Jacek Wernik,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-05-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Przemysław Trzciński (FCEMP/IMEn) Przemysław Trzciński,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Jacek Wernik (FCEMP/IMEn) Jacek Wernik,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
melasa cukrowa, zbiornik, cukier, burak cukrowy, płaszcz, ciśnienie hydrostatyczne
Keywords in English
molasses, sugar, container, sugar, beet sugar, shell, hydrostatic pressure,
Abstract in Polish
Tematem pracy jest „Projekt wstępny wolnostojącego zbiornika do magazynowania melasu o pojemności nominalnej 200 m3”. W niniejszej pracy przedstawiono proces projektowania zbiornika na melasę cukrową. Praca składa się z 6 rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono proces produkcji cukru z buraków cukrowych. W rozdziale drugim opisano sposoby magazynowania cieczy, rodzaje zbiorników do tego przeznaczonych, oraz czynności potrzebne do pompowania melasy. Rozdział trzeci przedstawia dobór rodzaju konstrukcji zbiornika, jego wymiarów wewnętrznych, a także zawiera obliczenia wytrzymałościowe pozwalające dobrać odpowiednie materiały, oraz grubości ścianek zbiornika. W rozdziale czwartym wykonano obliczenia cieplno przepływowe dotyczące ciepła potrzebnego do podgrzania melasy do 40° C, oraz oporu cieplnego ścianki zbiornika. Pod koniec tego rozdziału zostały wykonane obliczenia sprawdzające poprawność obliczeń. Rozdział piąty zawiera proces tworzenia modelu trójwymiarowego zbiornika w programie Autodesk Inventor. W ostatnim rozdziale za pomocą aplikacji Solid Works Silmulation przeprowadzono symulacje wytrzymałościową w celu sprawdzenia odkształceń, przemieszczeń, naprężeń. Symulacja potwierdziła poprawność obliczeń z rozdziału trzeciego. Do pracy dołączony został rysunek złożeniowy zbiornika, a także wybrane rysunki wykonawcze.
File
  • File: 1
    245757_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4104

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbbfefcc7117d4b37a189eadeb55fc5b1/
URN
urn:pw-repo:WUTbbfefcc7117d4b37a189eadeb55fc5b1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page