Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project study on propulsion for vertical sliding gates that secure historic sites

Aleksandra Pius

Abstract

The title of the project is "Project study on propulsion for vertical sliding gates that secure historic sites". Due to the complexity of the subject matter at work, reference was made to a specific case - portcullis at the entrance to the Middle Castle in Malbork. The work was divided into two parts - part describing 3D modeling in the SolidWorks program and the design part. The first part presents the order of creating a 3D drawing, as well as references to the catalogs of manufacturers of individual parts of the structure and explanation of the choice of individual solutions. The considered solutions implementing the vertical movement were a screw propulsion and a rack and pinion. The subject of the second part is the development of the concept of the portcullis lifting mechanism and related calculations. In detailed calculations, parts of the structure were checked for permissible and strength stresses. The problem of the work was to adjust the size of the mechanism that was located in specific dimensions, due to the least interference in the structure of the castle walls.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Pius (FPE) Aleksandra Pius,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Studium projektowe nad napędem bram przesuwnych pionowych zabezpieczających obiekty zabytkowe
Supervisor
Marcin Bajkowski (FPE/IMP) Marcin Bajkowski,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Mariusz Magier (FPE/IMP) Mariusz Magier,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Marcin Bajkowski (FPE/IMP) Marcin Bajkowski,, The Institute of Mechanics and Printing (FPE/IMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
brama przesuwna, brona, napęd, koło zębate, mechanizm zębatkowy
Keywords in English
sliding gate, portcullis, propulsion, gear, rack and pinion
Abstract in Polish
Tytułem niniejszej pracy dyplomowej jest "Studium projektowe nad napędem bram przesuwnych pionowych zabezpieczających obiekty zabytkowe". Ze względu na złożoność tematyki w pracy odniesiono się do konkretnego przypadku - brony w wejściu do Zamku Średniego w Malborku. Praca została podzielona na dwie części – część opisująca modelowanie 3D w programie SolidWorks oraz część projektową. W pierwszej części przedstawiono kolejność tworzenia rysunku 3D, jak i odniesienia do katalogów producentów poszczególnych części konstrukcji oraz wyjaśnienie wyboru poszczególnych rozwiązań. Rozpatrywanymi rozwiązaniami realizowania ruchu pionowego był mechanizm śrubowy oraz przekładnia zębata. Przedmiotem drugiej części jest opracowanie koncepcji mechanizmu podnoszenia brony oraz związane z tym obliczenia. W obliczeniach szczegółowych sprawdzono części konstrukcji pod kątem naprężeń dopuszczalnych oraz wytrzymałościowych. Problematyką pracy było dopasowanie wielkości mechanizmu mieszczącego się w określonych wymiarach, ze względu na jak najmniejszą ingerencję w strukturę murów zamku.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_-_Aleksandra_Pius.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 30467

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbbf53efb4dd748acba994885c975eacc/
URN
urn:pw-repo:WUTbbf53efb4dd748acba994885c975eacc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page