Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Zabudowa wielorodzinna z zastosowaniem technologii ekologicznych

Zuzanna Kaca

Abstract

Tematem pracy jest Zabudowa wielorodzinna z wykorzystaniem technologii ekologicznych. Założeniem jest stworzenie kwartału zabudowy mieszkaniowej przyjaznego dla mieszkańców i wykorzystanie rozwiązań proekologicznych w projektowanych obiektach. Chciałam zwrócić uwagę na problem tworzenia proekologicznego mieszkalnictwa wielorodzinnego. W moim projekcie staram się zapewnić jak najlepsze warunki do życia dla mieszkańców, zapewnić im stałą integrację z naturą, trwałość rozwiązań oraz różnorodność mieszkań. Celem tego zadania było stworzenie miejsca, które na pokolenia mogłoby w sposób ponadczasowy spełniać potrzeby mieszkaniowe oraz rekreacyjne. Projekt usytuowany jest na terenie dzielnicy Bielany w Warszawie na rogu ulic Rudzkiej i Hłaski. Jest to działka o charakterze zielonym, łącząca niską zabudowę od strony północnej z wysoką zabudową za Aleją Armii Krajowej od południa. W bliskim sąsiedztwie lokalizacji znajdują się Stawy Kellera, Las Bielański, Park Żeromskiego oraz Kępa Potocka. Działka w obecnym stanie jest terenem zielonym, a na jej obszarze znajduje się pomnik przyrody – dąb, który jest bardzo ważnym i wyjątkowym elementem tej przestrzeni. Praca inżynierska podejmuje temat projektu zabudowy wielorodzinnej w ujęciu urbanistycznym oraz projektu architektoniczno – budowlanego jednego z budynków, wybranego z zespołu. Zabudowa jest zaprojektowana w układzie dziedzińcowym, zachowując po środku tereny zielone z wysoką roślinnością oraz elementami małej architektury. Wybrany do projektu architektonicznego budynek jest zlokalizowany przy ul. Hłaski i jego najdłuższa pierzeja jest skierowana w stronę ulicy. W parterze znajdują się lokale usługowe od strony jezdni, oraz wejścia do klatek schodowych od strony dziedzińca. Budynek został zaprojektowany z myślą o zastosowaniu rozwiązań proekologicznych. Projekt jest usytuowany na osi północ – południe co pozwala na zaprojektowanie mieszkań o dobrym doświetleniu ze strony wschodniej i zachodniej, oraz minimalizuje powierzchnię elewacji północnej – a tym samym straty energii. Dodatkowo w projekcie zostały uwzględnione najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, które wspomagają efektywne i zrównoważone użytkowanie budynku. W projekcie przewidziane są rozwiązania wynikające ze złożonej struktury rodziny z możliwością wydzielenia lub łączenia mieszkań. Elewacja projektowanego budynku łączny wykorzystanie drewna modrzewia syberyjskiego oraz białego tynku, nie kontrastującego ze zróżnicowaną zabudową sąsiednich zabudowań. W projektowanym budynku podjęłam zadanie wykorzystania technologii ekologicznych i połączenia ich z wygodnym i praktycznym miejscem do życia dla przyszłych mieszkańców. Budynek posiada rozwiązania ponadczasowe, które pozwolą na utrzymanie jak najniższe koszty użytkowania oraz spełniają wymogi zabudowy mieszkaniowej o wysokim standardzie.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Zuzanna Kaca (FA) Zuzanna Kaca,, Faculty of Architecture (FA)
Supervisor
Michał Brutkowski (FA/DRAOLA) Michał Brutkowski,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
29-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001373/L
Reviewers
Michał Brutkowski (FA/DRAOLA) Michał Brutkowski,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA) Anita Orchowska (FA/DCAIDIF) Anita Orchowska,, Department of Contemporary Architecture, Interior Design and Industrial Forms (FA/DCAIDIF)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
zespół mieszkaniowy, zabudowa wielorodzinna, budynek mieszkalny wielorodzinny, mieszkaniówka, technologie proekologiczne, technologie ekologiczne, ekologia, architektura zrównoważona
File
  • File: 1
    255832_opis_Zuzanna Kaca.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10991

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbbf28ace043f4e86a12b61a8f7aeff0e/
URN
urn:pw-repo:WUTbbf28ace043f4e86a12b61a8f7aeff0e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page