Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research on the impact of care treatments on selected properties of structural concretes

Daniel Bałdyga

Abstract

The subject of engineering workis the presentation and assessment of the impact of care treatments on selected properties of structural concretes. Concrete samples on a natural aggregate of 150x150x150 mm have been subjected to the following caretreatments: • 28 days in water, • 28 days in air-dryconditions, • 14 days in water and then 14 days in air-dryconditions, • 14 days in air-dryconditions, and then 14 days in water. Research was carried out for concretemixes with different ratiosW/C (0,4, 0,5, 0,6) and solid consistency S3. Samples after demoulding were subjected to various caretreatments, which allowed for a comparative analysis. Completed concrete mix testers and their analysis: • Densitytesting, • Compressivestrength test, • Tensilestrengthtesting for splitting, • Testing of concreteabsorbability. The work consists of the theoretical part, in which information on the composition of structuralconcrete, the principles of concrete design, concretecare methods and descriptions of laboratory tests were presented. In the next chapter, the results of tests obtained by individual concretesalong with result setsareincluded. The final part of the work was devoted to the statistic alanalysis of the conducted research and conclusions that clearly confirm the effect of care treatments on the strength of concrete.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Daniel Bałdyga (FCEMP) Daniel Bałdyga,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Badania wpływu zabiegów pielęgnacyjnych na wybrane właściwości betonów konstrukcyjnych
Supervisor
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
beton, mieszanka betonowa, pielęgnacja betonu, kruszywo naturalne
Keywords in English
concrete, concrete mix, concrete care, natural aggregate
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy inżynierskiej jest przedstawienie i ocena wpływu zabiegów pielęgnacyjnych na wybrane właściwości betonów konstrukcyjnych. Próbki betonowe na kruszywie naturalnym o wymiarach 150x150x150 mm zostały poddane następującym pielęgnacjom: • 28 dni w wodzie, • 28 dni w warunkach powietrzno-suchych, • 14 dni w wodzie, a następnie 14 dni w warunkach powietrzno-suchych, • 14 dni w warunkach powietrzno-suchych, a następnie 14 dni w wodzie. Wykonano badania mieszanek betonowych o różnym stosunku w/c (0,4, 0,5, 0,6) i stałej konsystencji S3. Próbki po rozformowaniu były przechowywane w odmiennych warunkach, co pozwoliło na wykonanie analizy porównawczej. Przeprowadzono następujące badania mieszanek betonowych: • badanie gęstości, • badanie wytrzymałości na ściskanie, • badanie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu, • badanie nasiąkliwości betonu. Praca składa się z części teoretycznej, w której zostały przedstawione informacje na temat składu betonu konstrukcyjnego, zasad projektowania betonu, metod pielęgnacji betonu oraz opisy wykonanych badań laboratoryjnych. W rozdziale czwartym zostały zamieszczone wyniki badań osiągane przez poszczególne betony wraz z zestawieniami. Końcowa część pracy została poświęcona analizie statystycznej przeprowadzonych badań oraz wnioskom, które jednoznacznie potwierdzają wpływ zabiegów pielęgnacyjnych na wytrzymałość betonów na ściskanie oraz rozciąganie przy rozłupywaniu.
File
  • File: 1
    271980_praca_inżynierska_Daniel_Bałdyga.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 26598

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbbbc6773124e43b2a017074fdcc9f251/
URN
urn:pw-repo:WUTbbbc6773124e43b2a017074fdcc9f251

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page