Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of the factors governing run-off and the hydrological regime of the Wieprza River catchment

Marta Magdalena Rak

Abstract

This dissertation presents a hydrographic analysis and the analysis of the factors conditioning the volume of the water outflows for 5 sub-basins for the whole Wieprza River to define the hydrologic regimes for such sub-basins. To perform the analysis, the physical and geographical characteristics of e.g. the size of the sub-basins, the morphometry and topography, and the hydrographic network were determined. As part of the hydrographic analysis, a graph showing the raising surface of the sub-basin along the Wieprza River was drawn. Another step was to show the land cover for each sub-basin on a basis of the CORINE land cover project. The dissertation also contains protected areas in the Wieprza River basin and the geological and geomorphological structure of land. The other part of the dissertation is a hydrologic analysis. On a basis of data from 5 waterguages, being 24-hour flows from the years 1976 to 2014, the typical flows of the second order and unit outflows were obtained. Having those characteristics, outflow for each sub-basin could be defined. The final stage was to use the above analyses to determine the hydrological regime of each sub-basin and compare them with each other.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Magdalena Rak (FEE) Marta Magdalena Rak,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Analiza czynników odpływotwórczych i reżimu hydrologiocznego cieków w Zlewni Wieprzy
Supervisor
Dorota Pusłowska-Tyszewska (FEE/CEP) Dorota Pusłowska-Tyszewska,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)
Study subject / specialization
, Ochrona Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Nawalany (FEE/CEP) Marek Nawalany,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Dorota Pusłowska-Tyszewska (FEE/CEP) Dorota Pusłowska-Tyszewska,, Chair of Environmental Protection (FEE/CEP)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
Hydrologia, Wieprza, zlewnia, cieki, czynniki odpływotwórcze, reżim hydrologiczny, CORINE land cover, wodowskaz, analiza hydrologiczna, woda, sieć hydrograficzna, charakterystyki fizycznogeograficzne
Keywords in English
hydrology, Wieprza River, catchment, factors governing run -off, CORINE land cover, waterguages, hydrologic analysis, water, hydrographic network, the physical and geographical characteristics
Abstract in Polish
W niniejszej pracy wykonano analizę hydrograficzną oraz czynników odpływotwórczych dla 5 zlewni cząstkowych i całej zlewni Wieprzy w celu określenia reżimu hydrologicznego tych zlewni. W celu analizy wyznaczono charakterystyki fizycznogeograficzne dotyczące m.in. geometrii zlewni, morfometrii oraz rzeźby terenu, sieci hydrograficznej. W ramach analizy hydrograficznej stworzono schemat wzrostu powierzchni zlewni wzdłuż biegu rzeki Wieprzy. Kolejnym krokiem było, na podstawie CORINE land cover ukazanie pokrycia terenu dla każdej poszczególnej zlewni. W pracy zawarto również obszary chronione występujące na terenie Zlewni Wieprzy oraz budowę geologiczną i geomorfologiczną terenu. Drugą częścią pracy była analiza hydrologiczna. Na podstawie danych z 5 wodowskazów, w postaci przepływów dobowych z lat 1976-2014 uzyskano przepływy charakterystyczne drugiego rzędu oraz odpływy jednostkowe. Dzięki tym charakterystykom można było określić odpływ dla każdej ze zlewni. Końcowym etapem było określenie na podstawie powyższych analiz reżimu hydrologicznego każdej ze zlewni oraz porównanie wspomnianych zlewni ze sobą.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska, Marta Rak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11973

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbbb360e436f34a93b0e3d9d68075c5b7/
URN
urn:pw-repo:WUTbbb360e436f34a93b0e3d9d68075c5b7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page