Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Rozwój gospodarki Japonii

Monika Ewa Różnowicz

Abstract

Niniejsza praca poświęcona została rozwojowi gospodarki Japonii. Przedstawione zostały w niej czynniki, które przyczyniły się do powstania potęgi gospodarczej, jaką jest Japonia. W pierwszym rozdziale pokazane zostały klasyczne teorie wzrostu, które są podstawą do zrozumienia progresu każdej gospodarki, a także postulaty polityki przemysłowej. Drugi rozdział został poświęcony polityce i instytucjom w Japonii. W tym rozdziale załączony został historyczny rys gospodarki od początku okresu Meiji, aż do odzyskania niepodległości w 1952 r. Dodatkowo zostały opisane polityczne poczynania rządu Japonii, który chciał odbudować swoją gospodarkę po II wojnie światowej. Trzeci rozdział również został w całości poświęcony Japonii. W nim zostały szerzej opisane czynniki, które wpłynęły na przemianę gospodarczą.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Monika Ewa Różnowicz (FASS) Monika Ewa Różnowicz,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Supervisor
Maciej Holko (FASS/DPELEP) Maciej Holko,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Economics (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Leszek Jasiński (FASS/DPELEP) Leszek Jasiński,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Maciej Holko (FASS/DPELEP) Maciej Holko,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
klasyczna teoria wzrostu, teoria przewagi komparatywnej, wolny rynek, import, eksport, rynek pracy, struktura produkcji
File
  • File: 1
    Rozwój gospodarki Japonii - Monika Różnowicz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8887

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbba59af7d9a642e9b0e34f671176887e/
URN
urn:pw-repo:WUTbba59af7d9a642e9b0e34f671176887e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page