Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

"Enzymatic deacetylation of chitin modyfied with ionic liquids"

Damian Łukasz Trzepizur

Abstract

The aim of presented work was comparison of enzymatic deacetylation of chitin particles modified with selected ionic liquids. A few ionic liquids are able to modify a chitin structure. Chitin chains create a very firm structure due to strong hydrogen bond that cause problems in enzymatic deacetylation of whole particles. Modification of chitin structure can improve process of enzymatic deacetylation. Experimental part of the work started with modification of α-chitin samples with selected ionic liquids, than it was followed by enzymatic deacetylation (chitin deacetylase from Absidi orchidis vel coerulea) and determination of reaction rate. In analytical part acetic acid concentration (product of the reaction) was determined by HPLC, gravimetric analysis of modified chitin suspension, laser diffraction analysis of chitin particles, and particle surface observation using scanning electron microscope (SEM). Four ionic liquids: [Emim][AcOH], [EOHpyr][TCB], [Chol][AcOH] and [Mo][TCB] have been used in chitin modification. First two have accelerated enzymatic reaction while the influence of [Mo][TCB] and [Chol][AcOH] was much smaller. Surface of chitin particles was expanded in the case of two first ILs. As a result enzyme had a better access to acetamide groups. This increased deacetylacion speed. Experimental data showed connection between surface and reaction speed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Łukasz Trzepizur (FC) Damian Łukasz Trzepizur,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
"Enzymatyczna deacetylacja chityny modyfikowanej cieczami jonowymi "
Supervisor
Małgorzata Maria Jaworska (FCPE/DBBE) Małgorzata Maria Jaworska,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Anna Adach (FCPE/DPKT) Anna Adach,, Department of Process Kinetics and Thermodynamics (FCPE/DPKT)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE) Małgorzata Maria Jaworska (FCPE/DBBE) Małgorzata Maria Jaworska,, Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering (FCPE/DBBE)Faculty of Chemical and Process Engineering (FCPE)
Keywords in Polish
chityna, ciecze jonowe, deacetylaza chitynowa, modyfikacja struktury, enzymatyczna deacetylacja
Keywords in English
chitin, ionic liquids, chitin deacetylase, structure modification, enzymatic deacetylation
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa ma na celu porównanie szybkości enzymatycznej deacetylacji chityny o strukturze modyfikowanej różnymi cieczami jonowymi. Zakres pracy obejmował modyfikację struktury chityny wybranymi cieczami jonowymi, jej deacetylację z użyciem deacetylazy chitynowej oraz określenie szybkości zachodzącej reakcji. Przeprowadzone analizy dotyczyły oznaczenia stężenia kwasu octowego jako produktu reakcji enzymatycznej, analizy wagowej zawiesin wytrąconej chityny, pomiar średnic oraz powierzchni cząsteczek za pomocą laserowej spektroskopii dyfrakcyjnej oraz obserwację cząsteczek zmodyfikowanego polisacharydu pod skaningowym mikroskopem elektronowym. Uzyskane wyniki wykazały zróżnicowany wpływ cieczy jonowych na strukturę chityny i proces deacetylacji. Dwie ze zbadanych cieczy ([Emim][AcOH] i [EOHpyr][TCB]) znacząco przyspieszyły działanie enzymu, natomiast wpływ pozostałych ([Mo][TCB] oraz [Chol][AcOH]) był znacząco mniejszy. Deacetylacja przebiegła szybciej na skutek zmiany struktury cząsteczek chityny i rozwinięcia ich powierzchni, czego efektem był łatwiejszy dostęp enzymu do grup acetamidowych. Poczynione obserwacje pozwoliły również stwierdzić bezpośredni związek pomiędzy szybkością deacetylacji a wielkością powierzchni cząsteczek chityny.
File
  • File: 1
    pI_WCh_PW_2016_Trzepizur_Damian_252455.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8582

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbb8646f726f44a989468c49e20905936/
URN
urn:pw-repo:WUTbb8646f726f44a989468c49e20905936

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page