Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Zadania geodezji na kolejowych terenach zamkniętych

Magdalena Teresa Socha

Abstract

Celem realizowanej pracy dyplomowej jest przybliżenie informacji o geodezji kolejowej i jej zadaniach realizowanych w strukturach organizacyjnych Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej (PKP S.A.). Inspiracją do takiego wyboru przedmiotu opracowania jest złożoność funkcjonowania kolejowej służby geodezyjnej oraz chęć przybliżenia wybranych zagadnień z jakimi mają do czynienia pracownicy Wydziałów Geodezji na co dzień. Przedstawiona tematyka może pomóc zrozumieć niektóre aspekty pracy geodetów na kolei oraz ukazać ogromny postęp jaki miał miejsce na przełomie dziesięcioleci w działalności PKP S.A. Zamieszczone w pracy materiały zobrazują ogrom zakresu geodezji i rangę jej użyteczności w tworzeniu oraz funkcjonowaniu PKP S.A.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Magdalena Teresa Socha (FGC) Magdalena Teresa Socha,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Supervisor
Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Józef Iwanicki (FGC/DCLM) Józef Iwanicki,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Marcin Karabin (FGC/DCLM) Marcin Karabin,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
prace geodezyjne, tereny zamknięte
File
  • File: 1
    praca dyplomowa-Magdalena Socha nr albumu 173042.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13234

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbb58c751f7e34f12a85ece83da3fde4b/
URN
urn:pw-repo:WUTbb58c751f7e34f12a85ece83da3fde4b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page