Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Aplikacja internetowa wspomagająca proces dyplomowania

Piotr Grzegorz Filipkowski

Abstract

The aim of this thesis was to create a modern web platform that supports the thesis defense process on the faculty of EIT. It provides operations related to thesis topics - creation, verification and management, registration of thesis topic and supervisor, assigning students to topics by directors and also functions that simplify communication between the student and the supervisor. The system consists of modules that interact with one another by REST services. Its main part was implemented in Java 8 in Spring Boot technology and plays the main role in business logic, where the durability layer is provided by PostgreSQL relational database. The user interface is based on Single Page Application technology implemented in AngularJS framework. First few chapters introduce the problem and pose the requirements to complete the task. In the next part there is a description of technology and architecture of the application and details of implementation.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Piotr Grzegorz Filipkowski (WEiTI) Piotr Grzegorz Filipkowski Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Aplikacja internetowa wspomagająca proces dyplomowania
Promotor
Jacek Marek Lewandowski (WEiTI/II) Jacek Marek Lewandowski Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Informatyki (WEiTI/II)
Kierunek / specjalność studiów
, Informatyka (Computer Science)
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
20-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Identyfikator wewnętrzny
96/16 (2210)
Recenzenci
Jakub Janusz Koperwas (WEiTI/II) Jakub Janusz Koperwas Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Jacek Marek Lewandowski (WEiTI/II) Jacek Marek Lewandowski Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
proces dyplomowania, elkaDyplom, EiTI, aplikacja internetowa, AngularJS, Java, Spring Boot, PostgreSQL, REST, SPA
Słowa kluczowe w języku angielskim
thesis defense process, elkaDyplom, EIT, web application, AngularJS, Java, Spring Boot, PostgreSQL, REST, SPA
Streszczenie w języku polskim
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było stworzenie nowoczesnej platformy internetowej zapewniającej wsparcie dla procesu dyplomowania na wydziale EiTI. Udostępnia ona operacje związane z tematami prac - tworzenie, weryfikacja i zarządzanie ich pulą, wybór tematu i promotora przez studentów, przypisanie studenta do tematu przez dyrektora, a także realizuje funkcje ułatwiające komunikację studenta z promotorem. System składa się z modułów komunikujących się poprzez usługi typu REST. Jego główny trzon został zaimplementowany w Javie 8 w technologii Spring Boot i stanowi zasadniczą część logiki biznesowej, gdzie warstwą trwałości jest relacyjna baza danych PostgreSQL. Interfejs użytkownika oparty jest o technologię Single Page Application zaprogramowaną przy pomocy szkieletu AngularJS. Pierwsze rozdziały pracy stanowią wprowadzenie do dziedziny problemu oraz postawienie wymagań koniecznych do zrealizowania zadania. W dalszej części znajduje się opis technologii i architektury aplikacji oraz szczegóły implementacyjne.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Piotr_Filipkowski_praca_inzynierska.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 14025

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbb44f39807b64f58b0a17b0ca5507c08/
URN
urn:pw-repo:WUTbb44f39807b64f58b0a17b0ca5507c08

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony