Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Web application supporting the thesis defense process

Piotr Grzegorz Filipkowski

Abstract

The aim of this thesis was to create a modern web platform that supports the thesis defense process on the faculty of EIT. It provides operations related to thesis topics - creation, verification and management, registration of thesis topic and supervisor, assigning students to topics by directors and also functions that simplify communication between the student and the supervisor. The system consists of modules that interact with one another by REST services. Its main part was implemented in Java 8 in Spring Boot technology and plays the main role in business logic, where the durability layer is provided by PostgreSQL relational database. The user interface is based on Single Page Application technology implemented in AngularJS framework. First few chapters introduce the problem and pose the requirements to complete the task. In the next part there is a description of technology and architecture of the application and details of implementation.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Grzegorz Filipkowski (FEIT) Piotr Grzegorz Filipkowski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja internetowa wspomagająca proces dyplomowania
Supervisor
Jacek Marek Lewandowski (FEIT/ICS) Jacek Marek Lewandowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
96/16 (2210)
Reviewers
Jakub Janusz Koperwas (FEIT/ICS) Jakub Janusz Koperwas,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Jacek Marek Lewandowski (FEIT/ICS) Jacek Marek Lewandowski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
proces dyplomowania, elkaDyplom, EiTI, aplikacja internetowa, AngularJS, Java, Spring Boot, PostgreSQL, REST, SPA
Keywords in English
thesis defense process, elkaDyplom, EIT, web application, AngularJS, Java, Spring Boot, PostgreSQL, REST, SPA
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było stworzenie nowoczesnej platformy internetowej zapewniającej wsparcie dla procesu dyplomowania na wydziale EiTI. Udostępnia ona operacje związane z tematami prac - tworzenie, weryfikacja i zarządzanie ich pulą, wybór tematu i promotora przez studentów, przypisanie studenta do tematu przez dyrektora, a także realizuje funkcje ułatwiające komunikację studenta z promotorem. System składa się z modułów komunikujących się poprzez usługi typu REST. Jego główny trzon został zaimplementowany w Javie 8 w technologii Spring Boot i stanowi zasadniczą część logiki biznesowej, gdzie warstwą trwałości jest relacyjna baza danych PostgreSQL. Interfejs użytkownika oparty jest o technologię Single Page Application zaprogramowaną przy pomocy szkieletu AngularJS. Pierwsze rozdziały pracy stanowią wprowadzenie do dziedziny problemu oraz postawienie wymagań koniecznych do zrealizowania zadania. W dalszej części znajduje się opis technologii i architektury aplikacji oraz szczegóły implementacyjne.
File
  • File: 1
    Piotr_Filipkowski_praca_inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14025

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbb44f39807b64f58b0a17b0ca5507c08/
URN
urn:pw-repo:WUTbb44f39807b64f58b0a17b0ca5507c08

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page