Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of 3D cartesian printer for incremental building production

Hubert Lubaś

Abstract

The thesis presents a process of designing a cartesian 3D printer to concrete. The idea of using incremental methods is described in the introduction. The second chapter shows the purpose and scope of the thesis. A review of the most popular modern additional technique is included in the third chapter. Moreover, the issue of the use of 3D printing in building industry were discussed and some examples of devices were shown, which were designed to put building with use incremental methods. In the fourth chapter, a process of designing a cartesian 3D printer was shown as well as necessary calculations were included to choose appropriate elements. In the fifth chapter of the thesis, a final elements method analysis was conducted and discussed. Finally, proposals for further project development were included. Executive, assembly drawings and catalog cards of parts are enclosed in the attachments.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hubert Lubaś (FPAE) Hubert Lubaś,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt drukarki bramowej do przyrostowego wytwarzania budynków
Supervisor
Witold Rządkowski (FPAE/IAAM) Witold Rządkowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Automatyka i Robotyka (Automation and Robotics)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-03-2019
Issue date (year)
2019
Pages
48 + teczka z 48 rysunkami
Internal identifier
MEL; PD-5109
Reviewers
Witold Rządkowski (FPAE/IAAM) Witold Rządkowski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Marek Matyjewski (FPAE/IAAM) Marek Matyjewski,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
techniki przyrostowe, drukarka bramowa, przyrostowe wytwarzanie budynków, drukarka 3D do betonu
Keywords in English
additional methods, cartesian 3D printer, incremental building production, 3D printer to concrete
Abstract in Polish
Praca przedstawia proces projektowania drukarki bramowej do przyrostowego wytwarzania budynków. We wstępie ukazano idee wykorzystania technik przyrostowych. W rozdziale drugim zawarto szczegółowe cele, założenia i zakres pracy. W rozdziale trzecim zaprezentowano przegląd najpopularniejszych współczesnych technik przyrostowych. Omówiono zagadnienie wykorzystania technologii druku 3D w budownictwie oraz przedstawiono wybrane konstrukcje, które zaprojektowano w celu wytwarzania budynków techniką addytywną. W rozdziale czwartym przedstawiono proces doboru i projektowania poszczególnych elementów drukarki, zawarto wszelkie niezbędne obliczenia wykonane w celu dobrania części i podzespołów, o parametrach umożliwiających prawidłową pracę drukarki. Rozdział piąty zawiera poszczególne etapy przeprowadzonej analizy konstrukcji metodą elementów skończonych, co miało na celu sprawdzenie stabilności zaprojektowanej konstrukcji w trakcie pracy. Rozdział również prezentuje rysunki przedstawiające siatkę elementów skończonych, sposób obciążenia i nadania więzów oraz wyniki analizy wraz z ich omówieniem. W ostatnim rozdziale przedstawiono podsumowanie, w którym zawarto propozycje dalszego rozwoju projektu. W załącznikach do pracy zamieszczono karty katalogowe użytych części oraz rysunki wykonawcze i złożeniowe zaprojektowanych elementów i podzespołów.
File
  • File: 1
    pinz_HLubas_v3.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32556

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbb2a0efdd2634fd98becdd920e4143bc/
URN
urn:pw-repo:WUTbb2a0efdd2634fd98becdd920e4143bc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page