Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Elevator safety gear design and safety issues of traction passenger elevator

Grzegorz Laszuk

Abstract

Safety is very essential issues in elevator industry, a lot of efforts are dedicated to this. Nowadays all over the world elevator concerns place aspect of safety in the first instance, because they realize that only safety lifts, equipped with the newest and the best technical solutions can guarantee them leading position on so crowded market. This thesis shows mechanical, independent form indispensable to drive elevator electrical power source methods of protection from against the rules traction elevator drive in case of car overspeed (more that nominal) or break all suspension ropes or belts. The thesis present the working rule of safety gears – overspeed governor system and design of elevator safety gear through showing individual elements, mechanical drawings, elements and components calculations of elevator safety gear essential from engineering rules, Lift Directive 95/16/WE (this Directive shall apply to lifts permanently serving buildings and constructions and to the safety components for use in lifts) and Standard PN-EN 8 – 1:2002 – "Safety rules for the construction and installation of lifts – Part 1: Electric lifts" point of view for specified elevator. Special attention is paid to car safety gear witch is the most important component amid other lift safety components. The thesis shows distribution of operated in safety gear forces, CATIA software Finite Elements Method durability calculations of safety gear body (in practice it is the most breaking down element) and each parts of safety gear mechanical drawings. The thesis presents and classifies basic elevator components and shows legislative grounds for their operation and use in elevator installations, which have direct and indirect influence on safety gears work such us: overspeed governor, car and counterweight guide rails, guide shoes, suspension ropes or belts with cooperating elements and lift shaft.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Grzegorz Laszuk (FPAE) Grzegorz Laszuk,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Projekt chwytacza dźwigowego i zagadnienia bezpieczeństwa dla elektrycznego dźwigu osobowego
Supervisor
Wiesław Rogoziński Wiesław Rogoziński,, Undefined Affiliation
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-09-2009
Issue date (year)
2009
Pages
42 + zał.
Internal identifier
MEL; PD-1000
Reviewers
Wiesław Rogoziński (FPAE/IAAM) Wiesław Rogoziński,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Tadeusz Szopa (FPAE/IAAM) Tadeusz Szopa,, The Institute of Aeronautics and Applied Mechanics (FPAE/IAAM)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
DŹWIGI ELEKTRYCZNE, CHWYTAKI, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN, IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ
Keywords in English
xxx
Abstract in Polish
Bezpieczeństwo w branży dźwigowej jest bardzo istotnym zagadnieniem, na które poświęca się bardzo dużo środków. W dniu dzisiejszym koncerny dźwigowe na całym Świecie aspekt bezpieczeństwa kładą na czołowym miejscu, gdyż zdają sobie sprawę, że tylko bezpieczne dźwigi, wyposażone w najnowsze i najsprawniejsze rozwiązania techniczne mogą zapewnić im miejsca liderów na zatłoczonym już rynku. W niniejszej pracy przedstawione są mechaniczne, niezależne od źródła zasilającej energii potrzebnej do napędzania dźwigu, sposoby zabezpieczeń przed nieprawidłową pracą dźwigu elektrycznego w przypadku przekroczenia przez kabinę prędkości nominalnej lub zerwania się wszystkich cięgien nośnych. Przedstawiona zastała zasada działania układu chwytacze – ogranicznik prędkości oraz zaprojektowany został chwytacz dźwigowy poprzez omówienie poszczególnych elementów, rysunki techniczne, obliczenia elementów i podzespołów hamulca dźwigowego niezbędne z punktu widzenia sztuki inżynierskiej, Dyrektywy Dźwigowej 95/16/WE (wdrożonej w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa) oraz Normy PN-EN 81-1: 2002 – „Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 1: Dźwigi elektryczne” dla konkretnego dźwigu osobowego. Szczególną uwagę poświęca się chwytaczowi kabinowemu, który wśród elementów bezpieczeństwa odgrywa największa rolę. Przedstawione zostały rozkłady sił działające w chwytaczu, obliczenia wytrzymałościowe korpusu chwytacza, (który w praktyce ulega najczęstszym uszkodzeniom) metodą elementów skończonych w programie CATIA oraz rysunki wykonawcze poszczególnych podzespołów chwytacza. Omówione i sklasyfikowane zostały podstawowe elementy dźwigowe ze wskazaniem na podstawy prawne sposobu ich działania i stosowania w instalacji dźwigowej, mające bezpośredni lub pośredni wpływ na działanie chwytaczy dźwigowych takie jak: ogranicznik prędkości, prowadnice kabinowe i przeciwwagowe, prowadniki kabinowe, cięgna nośne i współpracujące z nimi elementy oraz szyb dźwigu.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska_Grzegorz Laszuk.doc
Request a WCAG compliant version

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTbb1b56a985514017ab72a382a62862d8/
URN
urn:pw-repo:WUTbb1b56a985514017ab72a382a62862d8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page